Photo by Jeremy Yap on Unsplash

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นทางเทคโนโลยี
2564

มอบให้แก่ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์เรื่องนี้ นำเสนอเทคโนโลยีที่แน่นอนที่เปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเราในศตวรรษที่ 21 ในการเดินทาง สุขภาพ การสื่อสาร หรือพลังงาน

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นทางเทคโนโลยี

เฮียร์ชเฮาเซน ผู้รับการทดสอบวัคซีน

วัคซีนโควิด-19 มาแล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่ไว้ใจ ดร. เอ็คคาร์ท ฟอน เฮียร์ชเฮาเซน ต้องการสร้างความกระจ่างและเสนอตัวเป็นหนูทดลองหน้ากล้อง ความหวังเล็กๆ ในวิกฤตโคโรน่ามาพร้อมกับวัคซีน แต่สำหรับพลเมืองจำนวนมาก มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากพอสมควร วัคซีนที่ถูกผลิตขึ้นได้รับการทดสอบเพียงพอหรือไม่ ในเมื่อมีเวลาในการพัฒนาที่สั้นมาก? แล้วผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นล่ะ? นี่คือคำถามที่ ดร. เอ็คคาร์ท ฟอน เฮียร์ชเฮาเซน ตั้งขึ้น นักข่าวการแพทย์และวิทยาศาสตร์กลายเป็นหนูทดลองของการศึกษาวัคซีนโดยมีกล้อง WDR คอยติดตาม กล้องนี้ไม่เพียงแต่ติดตามตัวเขาในระหว่างรับการทดสอบวัคซีนและการอภิปรายถกเถียงเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังบันทึกการพบกันของครอบครัวเฮียร์ชเฮาเซนและผู้เข้ารับการทดสอบคนอื่นๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การพูดคุยกับคอร์เนเลีย เบ็ตช์ นักจิตวิทยาและอาจารย์วิชาการสื่อสารด้านสุขภาพที่มหาวิทยาลัยแอร์ฟัวร์ทเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไป

  • ประเภท วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

  • ชื่อเดิม Hirschhausen als Impfproband
  • ผู้กำกับ Krischan Dietmaier
  • ผลิตโดย Bilderfest GmbH
  • เวลา 44 นาที
  • ประเทศ ประเทศเยอรมัน
  • ปี 2020