Photo by Yichun Lu on Unsplash

ค้นพบ
การทดสอบ
สำรวจ

เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีผู้เข้าชมถึงกว่า 1.2 ล้านคนใน 22 ประเทศ ขอขอบคุณผู้กำกับภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายและผู้แพร่ภาพทุกท่าน รวมไปถึงพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานหลักและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานในแต่ละประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานในครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมจะตามมาในหน้าประเทศ
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในปี 2562
 
เปิดรับสมัครผลงานในปี 2563 แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล

หัวข้อของปี 2563

ในปี 2558 มีประเทศ 193 ประเทศที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะมีโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อาชีพที่ดีและความไม่เท่าเทียมที่ลดลง เหนือสิ่งอื่นใด วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุเอาไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องหันมาพิจารณาโลกของเราในทุกวันนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมแห่งปี

ประเทศที่เข้าร่วม

​เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้นำเสนอภาพยนตร์ 83 เรื่องจาก 23 ประเทศซึ่งรวมการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในปี 2019 โปรดทราบว่าการเลือกนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
  ไปที่ประเทศ
 

ภาพยนตร์

ในปี พ.ศ. 2562 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับภาพยนตร์เกือบ 220 เรื่องและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการสื่อสารจากในท้องถิ่นกว่า 30 คนในประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้คัดเลือกภาพยนตร์ทั้งสิ้น 83 เรื่องจาก 23 ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2562

แสดงภาพยนตร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Submission

การส่งภาพยนตร์ประกวด

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์รับสมัครทุกปี ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

Learning materials

สื่อการเรียนการสอน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับภาพยนตร์ที่ฉายในงานเทศกาลสำหรับผู้ชมที่เป็นเยาวชน

Awards

รางวัล

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการมอบรางวัล 6 รางวัลทุกปี