Photo by Yichun Lu on Unsplash

ค้นพบ
การทดสอบ
สำรวจ

เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

ในปี 2563 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เข้าถึงผู้ชมกว่า 800,000 คนใน 28 ประเทศ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 20 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การฉายภาพยนตร์หลายเรื่องจึงถูกจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์โดยยังมีการรับชมกว่า 200,000 ครั้ง ในปี 2563 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP) ได้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการเสนอภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจำนวน 92 เรื่อง จาก 24 ประเทศ  
 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ใน 6 สาขา ได้ประกาศผ่านทางระบบออนไลน์ เราขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ทุกท่านสำหรับการร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
 
ในปี 2564 นี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นในระดับนานาชาติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2564 และขอเชิญชวนให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดีที่สุดของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ะดับนานาชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ และเหตุใดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จึงหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตในปี 2564 นี้

ปิดการส่งผลงานประจำปี 2021 แล้ว เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับผลงานภาพยนตร์ 287 เรื่อง จาก 52 ประเทศ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ สมาชิกของคณะกรรมการจำนวน 30 คน ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนของประเทศที่เข้าร่วมเทศกาลทั้งหมด จะเป็นผู้ตัดสินการประกวดของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2021 อย่างเป็นทางการ การคัดเลือกอย่างเป็นทางการประจำปี 2021 และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศที่เข้าร่วมในปีนี้จะมีการประกาศบนเว็บไซต์ในช่วง สิ้นเดือนสิงหาคม


 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล

หัวข้อของปี 2564

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสุขภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกสั่นคลอน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ และเหตุใดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในปี 2564 จึงหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจะเป็นการนำเสนอภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมแห่งปี

ประเทศที่เข้าร่วม

ในปี 2020 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอภาพยนตร์ 92 เรื่องจาก 24 ประเทศ ซึ่งเป็นผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการระดับนานาชาติ โปรดทราบว่าผลการคัดเลือกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม โปรดเลือกประเทศที่คุณสนใจเพื่อดูผลการคัดเลือกในท้องถิ่น
  ไปที่ประเทศ
 
Science Film Festival - Map Participating Countries 2020

ภาพยนตร์

ในปี พ.ศ. 2562 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับภาพยนตร์ 161 เรื่องและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการสื่อสารจากในท้องถิ่นกว่า 30 คนในประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้คัดเลือกภาพยนตร์ทั้งสิ้น 92 เรื่องจาก 24 ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563

แสดงภาพยนตร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Submission

การส่งภาพยนตร์ประกวด

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์รับสมัครทุกปี ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

Learning materials

สื่อการเรียนการสอน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับภาพยนตร์ที่ฉายในงานเทศกาลสำหรับผู้ชมที่เป็นเยาวชน

Awards

รางวัล

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการมอบรางวัล 6 รางวัลทุกปี