Photo by Yichun Lu on Unsplash

ค้นพบ
การทดสอบ
สำรวจ

เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

มีผู้ส่งภาพยนตร์ 161 เรื่องจาก 34 ประเทศมาร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival) ในปีนี้ เราขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้เผยแพร่ออกอากาศทุกท่านที่ส่งผลงานเข้ามา แม้ปีนี้จะมีสถานการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกมาเป็นอุปสรรคก็ตาม ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการประจำปี 2020 เปิดตัวแล้วในส่วนภาพยนตร์บนเว็บไซต์!
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นใน 30 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 20 ธันวาคม วันจัดงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม โปรดเลือกประเทศที่คุณสนใจเพื่อดูวันที่และข้อมูลของท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เราจะฉายภาพยนตร์หลายเรื่องแบบเสมือนหรือในห้องเรียนเท่านั้น เทศกาลนี้ได้จัดเตรียมสื่อการสอนที่แนะนำสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปีนี้โดยร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งช่วยเสริมภาพยนตร์และสามารถดูได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ขอขอบคุณที่เข้าใจและให้การสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายนี้
 
เราจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival 2020) ทางออนไลน์ในเดือนมกราคม 2021 เทศกาลนี้มอบรางวัลใน 6 สาขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน "รางวัล"  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล

หัวข้อของปี 2563

ในปี 2558 มีประเทศ 193 ประเทศที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะมีโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อาชีพที่ดีและความไม่เท่าเทียมที่ลดลง เหนือสิ่งอื่นใด วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุเอาไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องหันมาพิจารณาโลกของเราในทุกวันนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมแห่งปี

ประเทศที่เข้าร่วม

ในปี 2020 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอภาพยนตร์ 92 เรื่องจาก 24 ประเทศ ซึ่งเป็นผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการระดับนานาชาติ โปรดทราบว่าผลการคัดเลือกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม โปรดเลือกประเทศที่คุณสนใจเพื่อดูผลการคัดเลือกในท้องถิ่น
  ไปที่ประเทศ
 
Science Film Festival - Map Participating Countries 2020

ภาพยนตร์

ในปี พ.ศ. 2562 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับภาพยนตร์ 161 เรื่องและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการสื่อสารจากในท้องถิ่นกว่า 30 คนในประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้คัดเลือกภาพยนตร์ทั้งสิ้น 92 เรื่องจาก 24 ประเทศ เพื่อให้ได้ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563

แสดงภาพยนตร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Submission

การส่งภาพยนตร์ประกวด

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์รับสมัครทุกปี ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

Learning materials

สื่อการเรียนการสอน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับภาพยนตร์ที่ฉายในงานเทศกาลสำหรับผู้ชมที่เป็นเยาวชน

Awards

รางวัล

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการมอบรางวัล 6 รางวัลทุกปี