Photo by Yichun Lu on Unsplash

ค้นพบ
การทดสอบ
สำรวจ

ตัวอย่างเทรลเล่อร์

เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2566 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นในระดับนานาชาติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 20 ธันวาคม และจะได้เชิญชวนให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับการสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์คือพันธมิตรผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ ทศวรรษแห่งสหประชาชาติ (United Nations Decade) ว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในปีนี้ โดยหัวข้อสำหรับครั้งนี้คือการเรียกร้องให้มีการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก

ขณะได้เราได้ปิดรับสมัครภาพยนตร์สำหรับเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้เทศกาลได้รับภาพยนตร์ทั้งสิ้น 1,700 เรื่องจาก 102 ประเทศ จะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2566 ในช่วงกันยายน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล

หัวข้อของปี 2566

ในปี พ.ศ. 2566 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เป็นพันธมิตรสนับสนุนอย่างเป็นทางการของทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยหัวข้อของแคมเปญนี้คือการเรียกร้องให้มีการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก ทศวรรษแห่งสหประชาชาตินั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 ซึ่งถือเป็นเส้นตายสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นไทม์ไลน์ที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถป้องกันวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง การฟื้นฟูระบบนิเวศหมายถึงการช่วยให้ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลายคืนสภาพ รวมทั้งอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เอาไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมแห่งปี

ประเทศที่เข้าร่วม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2565 ถูกจัดขึ้นใน 22 ประเทศ สามารถดูข้อมูลสรุปกิจกรรมเทศกาลย้อนหลังได้ในหน้าเพจของแต่ละประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมและข้อมูลอื่นๆ สำหรับปี พ.ศ. 2566 จะประกาศในเดือนสิงหาคมนี้