Photo by Yichun Lu on Unsplash

ค้นพบ
การทดสอบ
สำรวจ

ตัวอย่างเทรลเล่อร์

เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2565 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นในระดับนานาชาติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 20 ธันวาคม และจะได้เชิญชวนให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับการสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2565 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักในประเด็นเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสาขา STEM ของกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามซึ่งการศึกษาและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์จะมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในสังคม

ขณะได้เราได้ปิดรับสมัครภาพยนตร์สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้เทศกาลได้รับภาพยนตร์ทั้งสิ้น 174 เรื่องจาก 41 ประเทศ จะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2565 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม

รายงานฉบับสมบูรณ์ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2564 ได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล

หัวข้อของปี 2565

โอกาสที่เท่าเทียมกันหมายถึงสถานะของความเป็นธรรมซึ่งคนเราได้รับการปฏิบัติเหมือนๆ กัน โดยปราศจากอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นหรืออคติหรือการเลือกที่รักมักที่ชัง บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมนั้นจะนำเอาภูมิหลัง มุมมอง และประสบการณ์ที่มีในวงกว้างที่สุดมาใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์อย่างสูงสุด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2565 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักในประเด็นความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสาขา STEM

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมแห่งปี

ประเทศที่เข้าร่วม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2565 ถูกจัดขึ้นใน 23 ประเทศสามารถดูข้อมูลสรุปกิจกรรมเทศกาลย้อนหลังได้ในหน้าเพจของแต่ละประเทศ ส่วนรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมและข้อมูลอื่นๆ สำหรับปี พ.ศ. 2565 จะประกาศในเดือนสิงหาคมนี้