Photo by Lysander Yuen on Unsplash

สื่อการเรียนการสอน

ส่วนสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็คือ กิจกรรมคัดสรรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจเนื้อหาที่ได้สำรวจในภาพยนตร์ผ่านการทดลอง โครงงานหรือเกมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์ประกอบการจัดฉายภาพยนตร์ พันธมิตรเทศกาลจากทุกประเทศที่เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเสริมภาพยนตร์ในเวิร์คช็อปในระดับนานาชาติ และเวิร์คช็อปในระดับประเทศต่อไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานด้วยวิธีการบูรณาการความรู้

ในส่วนนี้ ผู้อำนวยความสะดวก ครู และผู้ปกครองสามารถค้นหากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับต้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งรวมถึงเกมการเรียนรู้ โครงงาน และการทดลองเชิงปฏิบัติที่สามารถทำได้ก่อนหรือหลังการเยี่ยมชมเทศกาลเพื่อเพิ่มประสบการณ์

สื่อการเรียนการสอน

สร้างสัตว์มหัศจรรย์

ให้เด็กๆพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์เด่นที่ทำให้มันแตกต่างและมีความพิเศษ แล้วให้สร้างสัตว์พิเศษของตัวเองขึ้นมา


 

การสำรวจภาคสนามเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ยนห่วงฮูลาฮูป (หรือห่วงใดๆ ก็ได้ที่มีรัศมีประมาณ 1 เมตร) ลงบนพื้นที่ในสนามหญ้า ทุ่งหญ้าหรือทุ่งนา แล้ววาดภาพสิ่งที่เห็นภายในพื้นที่ตัวอย่างนั้น


 

นาโนเทคโนโลยีช่วยทำความสะอาดการรั่วไหล
ของน้ำมันในมหาสมุทรได้หรือไม่

ภารกิจใหญ่ในการทำความสะอาดน้ำมันที่เกิดการรั่วไหลออกมาในทะเลและมหาสมุทรถือเป็นภาระของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานานหลายทศวรรษ การทำความสะอาดน้ำมันส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากเสมอ การกำจัดน้ำมันออกจากน้ำต้องใช้ทั้งเวลา ทรัพยากร และเงินจำนวนมาก และมักจะประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น


 

พืชสามารถหยุดยั้งการพังทลายของดินได้หรือไม่?

ทุกครั้งที่ก้าวออกไปนอกบ้าน เราต่างก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยดิน ดูเหมือนว่าโลกจะมีดินอยู่มากมาย แล้วทำไมเราถึงต้องมากังวลเรื่องการรักษาดินด้วยล่ะ?


 

กวาง: ตายเพราะถูกล่า หรือเพราะอดอยาก?

บทนำ: ในปี 1970 มีประชากรกวางอยู่ในเขตป่าสงวนบนเกาะประมาณ 2,000 ตัว แม้ว่าบนเกาะจะมีพืชพรรณที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตของกวาง แต่แหล่งอาหารของมันก็มีอยู่จำกัดอย่างเห็นได้ชัด


 

สำรวจขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศในสระน้ำ

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกระบบนิเวศ ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกระบบนิเวศต้องดำเนินผ่านไปนั้นเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ


 

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ:
ทำความสะอาดการรั่วไหลของน้ำมัน

เมื่อเห็นข่าวหรือภาพการรั่วไหลของน้ำมันในมหาสมุทร คนเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าเราจะขจัดน้ำมันเหล่านั้นออกไปได้อย่างไร? การรั่วไหลของน้ำมันสามารถคร่าชีวิตสัตว์ป่าได้เมื่อน้ำมันไปปกคลุมตัวสัตว์ป่า
โลหะหนักกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าสารตะกั่วอาจเป็นพิษได้ และเราก็อาจได้รับพิษจากสารตะกั่วผ่านการรับประทานหรือสูดดมฝุ่นผงจากสีเก่าๆ เข้าไป ตะกั่วนั้นเรียกว่าเป็นโลหะหนัก และยังมีแหล่งโลหะหนักอื่นๆ ที่อาจเป็นพิษได้เช่นกัน ทั้งเงิน ทองแดง ปรอท นิกเกิล แคดเมียม สารหนู และโครเมียม


 

กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อแม่น้ำอย่างไร?

อลิซและเพื่อนร่วมชั้นไปสำรวจแม่น้ำในบริเวณใกล้เคียง เป้าหมายของพวกเธอก็คือการไปพิจารณาดูว่ามลพิษจากเมืองและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำหรือไม่


 

การเติบโตของประชากรมนุษย์

สร้างกราฟแสดงการเติบโตของประชากรมนุษย์ และนำไปใช้เพื่อคาดการณ์การเติบโตในอนาคต รวมถึงระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของประชาก


 

การสุ่มตัวอย่าง

นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนับจำนวนของสิ่งมีชีวิตทุกตัวได้หมด วิธีหนึ่งที่ใช้ในการประมาณขนาดของประชากรก็คือการรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง ในกิจกรรมนี้


 

สายใยแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างพืชสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ในระบบนิเวศ และเหตุผลที่ความหลากหลายยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ระบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้น


 

แผนที่ความคิดชีวนิเวศ

จับคู่คำกับกล่องข้อความในแผนที่


 

สื่อการเรียนการสอน 2566
SFF 2023 - Teaching Resources