Photo by Jeremy Yap on Unsplash

ภาพยนตร์ 2020

Science Film Festival 2020 - Trailer
© Science Film Festival

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายประเภทในห้าประเภทต่อไปนี้ เพื่อให้รองรับทุกกลุ่มอายุ แต่เน้นเนื้อหาไปที่ผู้ชมวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก:

  • สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
  • นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

ในปี 2563 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้นำเสนอภาพยนตร์ 92 เรื่อง จาก 24 ประเทศ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในระดับนานาชาติ ขอแจ้งให้ทราบว่าผลการคัดเลือกในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะมีความแตกต่างกันไป โปรดเลือกประเทศที่คุณสนใจเพื่อดูผลการคัดเลือกในท้องถิ่นนั้น

ปิดการส่งผลงานประจำปี 2021 แล้ว เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับผลงานภาพยนตร์ 287 เรื่อง จาก 52 ประเทศ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ สมาชิกของคณะกรรมการจำนวน 30 คน ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนของประเทศที่เข้าร่วมเทศกาลทั้งหมด จะเป็นผู้ตัดสินการประกวดของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2021 อย่างเป็นทางการ การคัดเลือกอย่างเป็นทางการประจำปี 2021 และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศที่เข้าร่วมในปีนี้จะมีการประกาศบนเว็บไซต์ในช่วง สิ้นเดือนสิงหาคม
 

หัวข้อของปี 2564: สุขภาพดีขึ้น ด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้น

ภาพยนตร์ที่เข้าร่วม

พบรายการ 0