Photo by Jeremy Yap on Unsplash

ภาพยนตร์ 2023

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายประเภทในห้าประเภทต่อไปนี้ เพื่อให้รองรับทุกกลุ่มอายุ แต่เน้นเนื้อหาไปที่ผู้ชมวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก:

  • สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
  • นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 


ในปีนี้เทศกาลได้รับภาพยนตร์ที่ส่งเข้าคัดเลือกจำนวน 1,700 เรื่อง จาก 102 ประเทศ โดยมีภาพยนตร์จำนวน 150 เรื่อง จาก 35 ประเทศได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการและจะถูกนำไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ขอแจ้งให้ทราบว่ารายชื่อภาพยนตร์ที่ฉายจะขึ้นอยู่กับเทศกาลในแต่ละประเทศ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามประเทศที่คุณสนใจเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา

เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ และผู้จัดจำหน่าย! ประกาศผลรางวัลผู้ชนะในแต่ละสาขาในเดือนมกราคม ปี 2567

หัวข้อของปี 2566: ทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ

ภาพยนตร์ที่เข้าร่วม

พบรายการ 0