Photo by Jeremy Yap on Unsplash

ภาพยนตร์

หัวข้อ: ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายประเภทในห้าประเภทต่อไปนี้ เพื่อให้รองรับทุกกลุ่มอายุ แต่เน้นเนื้อหาไปที่ผู้ชมวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก:

  • สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
  • นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

ในปี 2019 ได้มีผู้ส่งผลงานภาพยนตร์กว่า 220 เรื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กลุ่มผู้ทำงานด้านสื่อและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ในประเทศที่เข้าร่วมเทศกาลต่างก็กำลังทำการคัดเลือกผลงานในเดือนที่จะถึง โดยผลการคัดเลือกผลงานสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2019 จะได้รับการประกาศในเดือนสิงหาคม

สถาบันเกอเธ่ขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิต และผู้แพร่ภาพทุกท่านอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นี้ ด้วยการมีส่วนร่วมเหล่านี้ เทศกาลจึงสามารถแบ่งปันสุดยอดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นานาชาติกับผู้ชมนับพันคนได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จะเปิดมุมมองโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์เหล่านี้

Science Film Festival - Thema 2019: Humboldt and the Web of Life

ภาพยนตร์ที่เข้าร่วม

พบรายการ 0