stock

การส่งภาพยนตร์ประกวด

การส่งภาพยนตร์ประกวด
เทศกาลไม่มีการค่าธรรมเนียมในการส่งประกวด แต่ทางเทศกาลก็จะไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากลักษณะการฉายไม่ได้เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ และค่าใช้จ่ายในการแปลและการซิงโครไนซ์เสียง/ใส่คำบรรยายภาพยนตร์ในส่วนที่จำเป็นนั้น ทางเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด ภาพยนตร์ทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์เสียงหรือใส่คำบรรยายเป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาโดยปราศจากอุปสรรคด้านภาษา

ในระหว่างช่วงเทศกาล ภาพยนตร์จะได้รับการจัดฉายแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในพิพิธภัณฑ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศที่เข้าร่วม โดยความร่วมมือของพันธมิตรกับเครือข่ายที่มีอยู่และความสามารถในการจัดฉายดังกล่าว ภาพยนตร์ที่ส่งประกวดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อหลักประจำปี

ภาพยนตร์ทั้งหมดที่ได้การรับเลือกเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปีอย่างเป็นทางการจะมีการแข่งขันกันถึง 6 รางวัลที่จะมอบให้ในเทศกาลนี้ รางวัลเป็นเงินรางวัลทีมละ 500 ยูโร และมีรางวัลจากคณะผู้ตัดสินเป็นเงินรางวัลมูลค่า 1,000 ยูโร
 

คำถามที่พบบ่อย

​คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการส่งข้อมูลมีอยู่ในหน้า FAQ ทั่วไปใน Metanavigation คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการส่งภาพยนตร์วิธีการของเทศกาลและวิธีจัดระเบียบผลงาน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เปิดรับการผลงานส่งประกวดจากทั่วโลก ทั้งจากสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิต ผู้สร้างภาพยนตร์ นักศึกษา นักวิจัยขององค์กรทางวิทยาศาสตร์  NGO องค์กรภาครัฐ และช่องทางออนไลน์ หากต้องการร่วมส่งประกวด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในเว็บไซต์นี้และส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ในช่วงที่เทศกาลเปิดรับสมัคร
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เปิดให้รับทุกรูปแบบรวมทั้งภาพยนตร์ VR และภาพยนตร์อินเทอร์แอ็กทีฟออนไลน์ ตลอดจนภาพยนตร์ทุกประเภทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เทศกาลส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่รายการความบันเทิงสำหรับผู้ชมที่เป็นเยาวชนและภาพยนตร์สารคดีสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์หรือช่องทางออนไลน์
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะเปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลาสิบสัปดาห์ในแต่ละปี หากต้องการส่งภาพยนตร์เข้าประกวด โปรดทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์นี้และส่งแบบฟอร์มการส่งออนไลน์ โปรดทราบว่า การส่งผลงานประกวดจะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัครประจำปีเท่านั้น
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม โดยกลักการแล้ว เทศกาลจะไม่จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์การฉายให้กับผลงานดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากการฉายภาพยนตร์ทุกครั้งไม่ได้เป็นไปในเชิงพาณิชย์ และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไม่มีรายได้จากการฉายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แต่อย่างใด อีกทั้งเทศกาลนี้ยังมีการลงทุนอย่างมากในการแปลและใส่คำบรรยายหรือซิงโครไนซ์เสียงเป็นภาษาท้องถิ่นตามที่จำเป็นและทำให้ผลผลิตเหล่านี้สามารถใช้ได้กับเจ้าของสิทธิหลังจากเทศกาลจบลงแล้ว
เทศกาลเปิดรับในกรณีที่มีการส่งผลงานมาให้พิจารณามากกว่าหนึ่งเรื่อง ในกรณีที่ผลงานทั้งหมดมาจากซีรีย์เดียวกัน จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งเพียงแบบฟอร์มเดียว ส่งมาพร้อมกับข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับภาพยนตร์หรือตอนต่าง ๆ รวมเป็นรายการเดียวเท่านั้น ในกรณีที่การส่งเป็นภาพยนตร์เดี่ยวหรือซีรี่ส์ที่แตกต่างกันโปรดใช้แบบฟอร์มแยกต่างหากสำหรับแต่ละรายการ และไม่สามารถส่งภาพยนตร์ได้อีกหากเคยได้รับเลือกให้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมาแล้ว
สมาชิกคณะกรรมการตัดสินกว่า 30 คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการคัดเลือกของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เมื่อรายการถูกเลือกในประเทศที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยหนึ่งประเทศ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเทศกาลอย่างเป็นทางการในปีนั้นและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหนึ่งในหกรางวัลเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับภาพยนตร์ประมาณ 250-300 เรื่องรจาก 30-40 ประเทศเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม เทศกาลจำกัดจำนวนที่สามารถรับเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากภาพยนตร์ที่จะนำมาฉายจะต้องได้รับการแปลและซิงโครไนซ์เป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผู้ชมในฐานะโครงการด้านการศึกษา ต้นทุนในเรื่องดังกล่าวนี้มีผลทำให้จำนวนภาพยนตร์ที่สามารถเลือกมาฉายได้สำหรับเทศกาลประจำปีมีจำนวนจำกัด ภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการเฉลี่ยทุกปีมีจำนวนระหว่าง 80 ถึง 100 เรื่องที่มีความยาวแตกต่างกัน
คณะกรรมการพิจารณาผลรางวัลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการต่างกำลังมองหาตัวอย่างที่โดดเด่นของการสื่อสารวิทยาศาสตร์และวิธีการสร้างภาพยนตร์นานาชาติร่วมสมัย นอกจากนั้น ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ รวมถึงปัจจัยในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมเทศกาลหลักซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนยังเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นใช้พิจารณาในกระบวนการคัดเลือกด้วย
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังทำหน้าที่เป็นโครงการด้านการศึกษาภายในประเทศที่จัดงานขึ้นและมุ่งหวังที่จะให้มีผู้เข้าถึงงานให้ได้มากที่สุด ในหลายประเทศที่มีการจัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษหรืออื่น ๆ อาจไม่ใช่ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอภาพยนตร์จึงได้มีการใส่คำบรรยายหรือพากย์เสียงเป็นภาษาท้องถิ่น
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดให้มีคณะผู้ตัดสินระหว่างประเทศในแต่ละปี เพื่อเลือกผู้ได้รับรางวัล 6 คนจากการผลคัดเลือกอย่างเป็นทางการ คณะผู้ตัดสินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การนำเสนอข้อเท็จจริงทางโทรทัศน์ สื่อสำหรับเด็กและนักวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเทศกาลประจำปี ผู้ชนะรางวัลได้รับเลือกจากความสำเร็จที่โดดเด่นของพวกเขาในหกประเภทรางวัล โดยเลือกจากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าฉายในเทศกาล โปรดไปที่เมนูในหัวข้อรางวัลเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 6 รางวัล

คำแนะนำการส่งผลงาน

ผู้ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ควรส่งสำเนาผลงานเพื่อการคัดเลือกรอบแรกภายใน 24 มีนาคม 2566 โปรดใช้แบบฟอร์มการส่งประกวดสำหรับภาพยนตร์แต่ละเรื่องแยกกัน ยกเว้นกรณีที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุดของภาพยนตร์ที่ส่ง ซึ่งในกรณีนี้ สามารถกรอกแบบฟอร์มใบเดียวกันได้โดยกล่าวถึงภาพยนตร์หรือตอนที่ส่งไว้ด้วย กรุณากรอกข้อมูลทุกส่วนในใบสมัครให้ครบถ้วน รับเฉพาะเนื้อหาที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งประกวด อย่างไรก็ตาม เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดแต่อย่างใด
ขอแนะนำให้คุณส่งสำเนาภาพยนตร์เพื่อการคัดเลือกรอบแรกของคุณเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ (MP4, MKV หรือ MOV) ผ่าน WeTransfer, Dropbox, Vimeo, FTP Server หรือบริการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยอื่น ๆ (กรุณาส่งไปที่อีเมล: andreas.klempin.extern@goethe.de) หรือโดยการส่ง DVD ไปที่:

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่
สาทรซอย 1
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2 108 8200

สำหรับภาพยนตร์ที่ ไม่ได้ เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน เราขอความกรุณาให้ส่งคำบรรยายภาษาอังกฤษมาด้วย

สำเนาของภาพยนตร์นี้จะใช้เพื่อกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น
โปรดส่งภาพนิ่งของภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ภาพเพื่อใช้ในแค็ตตาล็อกและเว็บไซต์ของเทศกาล หากเป็นไปได้ ควรเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง (300 dpi) สามารถส่งภาพให้เราได้ทางอีเมลหรือดาวน์โหลดลิงก์พร้อมกับสำเนาเพื่อการคัดเลือกรอบแรก
หากภาพยนตร์ของคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมในเทศกาลอย่างเป็นทางการ เราขอให้คุณจัดทำสำเนามาสเตอร์พร้อมด้วยแทร็กเพลงและเอฟเฟ็กต์เสียงแยกต่างหาก (แยกจากแทร็กบทสนทนาและบทบรรยาย) หากสามารถทำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซิงโครไนซ์ให้ได้คุณภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม สำเนาฉบับที่รวมดกันแล้วก็สามารถรับได้หากจำเป็น โปรดทราบว่า เราจะติดต่อคุณเพื่อขอไฟล์ HD และ/หรือแทร็กเสียงหากว่าและหลังจากที่ภาพยนตร์ของคุณได้รับเลือกเข้าสู่เทศกาลอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะมีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบในเดือนสิงหาคม 2566


โปรดทราบข้อกำหนดทางเทคนิคต่อไปนี้สำหรับสำเนาการคัดเลือกเทศกาลสุดท้าย:

รูปแบบไฟล์ที่ยอมรับ:
  • mxf
  • mov
  • mp4
  • mkv
  • avi
  • ProRes
ขอให้คุณจัดเตรียมบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันในไฟล์ MS Word เพื่อให้สามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของสถานที่ที่จัดงานได้อย่างถูกต้อง สามารถส่งสคริปต์บทสนทนาหาเราได้ทางอีเมล หรือผ่านลิงก์ดาวน์โหลดพร้อมกับสำเนาภาพยนตร์เพื่อการคัดเลือกขั้นแรก

ภาพยนตร์ในเทศกาลทั้งหมดได้รับการแปลและซิงโครไนซ์เป็นหรือใส่คำบรรยายภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา
กรุณาส่งข้อมูลเพื่อการคัดเลือกสำหรับเทศกาลไปยังสถาบันเกอเธ่ในประเทศไทยโดยตรง:

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่
สาทรซอย 1
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย


+66 (0) 2 108 8200

หรือทางอีเมลในกรณีที่สามารถอัปโหลดได้ ไปยังผู้รับ andreas.klempin.extern@goethe.de

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ออก
ผลการคัดเลือกของเทศกาลอย่างเป็นทางการจะถูกประกาศในเดือนกันยายน 2566 จะมีการส่งการประกาศผลทางอีเมล เว้นแต่จะได้รับการร้องขอให้เป็นวิธีอื่น กรุณาสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล andreas.klempin.extern@goethe.de

เนื่องจากการคัดเลือกภาพยนตร์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้สร้างภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ผลิต และผู้ออกอากาศ จะได้รับแจ้งว่าประเทศใดที่ภาพยนตร์ของตนจะถูกฉายในข้อความที่แจ้งให้ทราบ

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการประกาศต่อสาธารณะในเว็บไซต์ในเดือนมกราคมของปีถัดไป รายงานสรุปเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะถูกส่งไปยังผู้สมัครทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปด้วยเช่นกัน 
 
i. เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการฉายภาพยนตร์ การส่งภาพยนตร์เข้าร่วมงาน หมายถึง การยินยอมให้มีการฉายในบริบทของงานกิจกรรมดังที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ii. ผลงานไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของเทศกาล

iii. ด้วยเหตุผลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการแปลและซิงโครไนซ์ มีเพียงหนึ่งในห้าจากผลงานทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ คณะผู้ตัดสินกว่า 30 คนจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การผลิตรายการโทรทัศน์และการสร้างภาพยนตร์ ที่เป็นตัวแทนของประเทศที่เข้าร่วมทุกประเทศ