Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

ภาพยนตร์ 2021

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายประเภทในห้าประเภทต่อไปนี้ เพื่อให้รองรับทุกกลุ่มอายุ แต่เน้นเนื้อหาไปที่ผู้ชมวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก:

  • สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
  • นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับภาพยนตร์มาทั้งหมด 287 เรื่องในปี พ.ศ. 2564 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นกว่า 30 คนจากประเทศที่เข้าร่วมงานเทศกาลก็ได้เลือกภาพยนตร์ 127 เรื่องมาสำหรับเทศกาลนี้

เราขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ ผู้ออกอากาศและตัวแทนจัดจำหน่ายทุกท่านที่เข้าร่วม! ขณะนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 เรื่องได้รับการประกาศบนเว็บไซต์ของเราแล้ว 

ขณะได้เราได้ปิดรับสมัครภาพยนตร์สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้เทศกาลได้รับภาพยนตร์ทั้งสิ้น 174 เรื่องจาก 41 ประเทศ จะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2565 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม

รายงานฉบับสมบูรณ์ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2564 ได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

 

หัวข้อของปี 2565: โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์

ภาพยนตร์ที่เข้าร่วม

พบรายการ 0