Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

ภาพยนตร์ 2021

Science Film Festival 2021 - Trailer
© Science Film Festival

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีการนำเสนอภาพยนตร์หลากหลายประเภทในห้าประเภทต่อไปนี้ เพื่อให้รองรับทุกกลุ่มอายุ แต่เน้นเนื้อหาไปที่ผู้ชมวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก:

  • สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
  • นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
  • วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอภาพยนตร์ 122 เรื่องจาก 22 ประเทศ ในการประกวดในปีนี้ เราขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้เผยแพร่ออกอากาศทุกท่านที่ส่งผลงานเข้ามา การประกวดอย่างเป็นทางการของปี 2021 จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง ออนไลน์
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นใน 23 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 20 ธันวาคม วันจัดงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม โปรดดูในประเทศที่คุณสนใจเพื่อดูวันที่และข้อมูลของท้องถิ่น
 
เราจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival 2021) ทางออนไลน์ในเดือนมกราคม 2022 เทศกาลนี้จะมีการมอบรางวัลใน 6 สาขา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนรางวัลของเว็บไซต์

 
 

หัวข้อของปี 2564: สุขภาพดีขึ้น ด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้น

ภาพยนตร์ที่เข้าร่วม

พบรายการ 0