Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Phim 2022

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan Phim Khoa học đã nhận được 174 phim từ 41 quốc gia vào năm 2022 và hơn 30 chuyên gia truyền thông và giáo dục khoa học địa phương ở các quốc gia tham gia liên hoan đã chọn 91 phim từ 27 quốc gia để đưa vào danh sách tuyển chọn chính thức.

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, đài truyền hình và nhà phân phối đã tham gia! Sáu bộ phim đoạt giải được công bố trên trang web của chúng tôi.

Lời kêu gọi gửi phim được mở cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2023. Vui lòng sử dụng mẫu đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi để gửi phim và tìm hiểu thêm về các điều khoản gửi phim. Danh sách các lựa chọn phim cho Liên hoan Phim Khoa học 2023 sẽ được công bố vào cuối tháng 9.

Chủ đề của năm 2022: Cơ hội bình đẳng trong khoa học

Phim tham gia

Tìm 0