Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Phim 2021

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên Hoan Phim Khoa Học đã nhận được 287 phim vào năm 2021. Hơn 30 chuyên gia giáo dục khoa học và truyền thông khoa học địa phương ở các quốc gia tham dự đã lựa chọn 127 phim lọt vào danh sách chính thức của liên hoan phim.
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, đài truyền hình và đơn vị phát hành đã tham gia! Sáu bộ phim đoạt giải hiện đã được công bố trên trang web của chúng tôi. Một báo cáo toàn diện về Liên hoan phim sẽ được đăng tải vào tháng 3.
 
Lời mời đăng ký tham gia hiện đang mở cho đến ngày 18 tháng 3 năm 2022. Vui lòng sử dụng ứng dụng trực tuyến của chúng tôi để gửi phim và tìm hiểu thêm về hướng dẫn gửi phim. 

Lời kêu gọi các tác phẩm tham dự Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 hiện đã khép lại. Liên hoan đã nhận được 174 phim từ 41 quốc gia trong năm nay. Danh sách được chọn chính thức cho Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 sẽ được công bố vào cuối tháng 8.
 
Báo cáo toàn diện về Liên Hoan Phim Khoa Học năm 2021 được công bố trên trang web.

Chủ đề của năm 2022: Cơ hội bình đẳng trong khoa học

Phim tham gia

Tìm 0