Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Phim 2023

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Lời kêu gọi gửi tác phẩm tới Liên hoan Phim Khoa học 2024 hiện đã kết thúc. Liên hoan năm nay đã đón nhận 1.400 bộ phim từ 99 quốc gia. Lựa chọn chính thức cho năm 2024 sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi vào tháng 9.

Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt các hoạt động địa phương của Liên hoan Phim Khoa học 2023 trên trang của từng quốc gia tương ứng trên trang web cũng như báo cáo về liên hoan phim quốc tế trong phần lưu trữ của chúng tôi.

Chủ đề của năm 2024: Net Zero và Nền kinh tế tuần hoàn

Phim tham gia

Tìm 0