Photo by Wout Vanackerr on Unsplash

Goethe-Institut

รางวัล

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มอบรางวัล 6 รางวัลซึ่งคัดเลือกโดยคณะผู้ตัดสินจากนานาชาติ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 500 ยูโร และรางวัลจากคณะผู้ตัดสินเป็นเงินรางวัลมูลค่า 1,000 ยูโร
 

ผู้ชนะรางวัลปี 2566

คณะกรรมการตัดสินนานาชาติประจำปี
พ.ศ. 2566

ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมกว่า 30 คน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดสรรของเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในด้านสื่อเพื่อการศึกษา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ และหัวข้อหลักประจำปี จะคัดเลือกผู้ชนะในหกประเภทรางวัลตามลำดับ

เบอร์นาร์ด คอมบ์ส
Science Film Festival - International Jury 2023: Bernard Combes

ผู้เชี่ยวชาญโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดสำคัญของยูเนสโกสำหรับปฏิญญาโลก
ฝรั่งเศส

เบอร์นาร์ด คอมบ์ส ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ของยูเนสโก เขาประสานงานการดำเนินการ ESD สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญในปี 2030 ในการเร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น และการเสริมสร้างและระดมพลังเยาวชนผ่านการสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเครือข่ายและแพลตฟอร์มในท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เพื่อบูรณาการโครงการและมุมมอง ESD เข้ากับการสนทนาระหว่างวัย กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน นอกจากนี้เขายังเป็นศูนย์กลางภาคการศึกษาสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพและมหาสมุทร และเป็นศูนย์กลางของยูเนสโกในเรื่องกฎบัตรโลก และเหนือสิ่งอื่นใดเขาทำงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในด้านการสื่อสาร การศึกษา และจิตสำนึกสาธารณะในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำ มหาสมุทร เมือง และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ และการพัฒนาการเรียนรู้ การสอนและวัสดุเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ โดยร่วมมือกับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับยูเนสโก ประธานของยูเนสโก ภาคส่วนอื่น ๆ ของยูเนสโก (โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การสื่อสาร วัฒนธรรมและมรดกโลก) หน่วยงานอื่น ๆ (โดยเฉพาะ UNEP, UNU, CDB, FAO) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น IUCN, WWF, IOC, กลุ่มเยาวชนสื่อและภาคเอกชน)

ฟรองซัวส์ สมิท
Science Film Festival - International Jury - François Smit

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา AFDA โรงเรียนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แอฟริกาใต้

ฟรองซัวส์ อิซัค สมิท กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการศิลปะจากโรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยซาลซ์บูร์กในออสเตรีย และเขาศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัยและภาษาศาสตร์ดัตช์ที่มหาวิทยาลัยฟรีย์ยูนิเวอร์ซิตาในเบอร์ลิน เขาเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมการสื่อสารแห่งแอฟริกาใต้ (องค์กรวิชาชีพที่เป็นตัวแทนนักวิชาการจากแอฟริกาใต้ที่ทำงานด้านการสื่อสารและสาขาที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่ปี 2015 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SACOMM ประจำปีในปี 2023 ปัจจุบัน ฟรองซัวส์เป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ AFDA - โรงเรียนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเขาสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เกียรตินิยมและปริญญาโท) ในสาขาวิชา Motion Picture Medium และ Live Performance

อนัญญากร พูลศิลาภา
Science Film Festival - International Jury - Ananyakorn Poolsilapa

ผู้ช่วยโครงการ Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival หรือเทศกาลภาพยนตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ประเทศไทย

อนัญญากร พูลศิลาภา ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกำลังมีพันธกิจที่จะทำให้โลกพัฒนาไปในทางที่ยั่งยืน เธอเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ที่นำจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในเชิงบวก อนัญญากรผสานความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ของเธอเข้ากับศิลปะแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านสื่อที่หลากหลายได้อย่างลงตัว ไลฟ์สไตล์ของเธอนั้นเรียบง่าย นั่นคือ การรักโลก รักน้ำ และเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์! อนัญญากรเป็นผู้ช่วยโครงการเทศกาลภาพยนตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (CCCL) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านพลังของภาพยนตร์สั้น CCCL เป็นเวทีสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ ศิลปิน และชุมชนในประเทศไทย และเอเชียเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟู แรงบันดาลใจ และนวัตกรรม CCCL สนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์และศิลปินรุ่นเยาว์ผ่านทุนสนับสนุนสร้างภาพยนตร์ โปรแกรมให้คำปรึกษา การเผยแพร่ภาพยนตร์และศิลปะ การพูดคุยและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเล่าเรื่องด้วยภาพตลอดทั้งปี

ชาร์ เท ฮอย
Science Film Festival - International Jury - Shar Thae Hoy

ประธานร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจระดับเยาวชน ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ
เมียนมาร์

ชาร์ เท ฮอย เป็นศิษย์เก่าของ YSEALI Spring ปี 2022 ด้านปัญหาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ที่หลงใหลในการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติการเชิงรุก และการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนของความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับชนรุ่นต่อ ๆ ไป กิจกรรมล่าสุดประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในฐานะนักกิจกรรมด้านสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของชนพื้นเมืองและชุมชนชายขอบ นอกเหนือจากวิชาการแล้ว เธอยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมน่าสนใจนอกหลักสูตรมากมาย เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจระดับเยาวชนในทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ (UNDER) และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พรุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้นำสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนของอาเซียน

ฟรานซิส โบอาโฟ อซาโมอาห์
Science Film Festival - International Jury - Francis Boafo Asamoah

ประธานร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจระดับเยาวชน ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ
กานา

ฟรานซิส โบอาโฟ อซาโมอาห์ เป็นนักนิเวศวิทยาและนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนิเวศวิทยาสปีชีส์และแหล่งที่อยู่อาศัย นิเวศวิทยาเมือง ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและมนุษย์ เขาเป็นผู้สนับสนุน SDG 15 ผู้ที่ชื่นชอบการสื่อสารที่หลากหลายทางชีวภาพและอาสาสมัคร ฟรานซิสเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำของ IUCN SCC และหัวหน้าคณะอนุกรรมาธิการของ UNCBD ที่สมาคมนักศึกษาป่าไม้นานาชาติ งานวิจัยล่าสุดของเขาเน้นไปที่สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เขายังมีความสนใจในการจัดการลำดับชั้นและเศรษฐศาสตร์แนวระบบนิเวศ