Only a few will be Queen. Discover what it takes to start a new ant colony in this rare view inside a founding queen's brood chamber. A collaboration between Wonder Science and UCLA Entomology Dept, Brittany Enzmann Buchla synthesizer music by Johnny Woods.

  • Các thể loại Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ

  • Đạo diễn Danielle Parsons
  • Sản xuất bởi Wonder Science
  • Trong thời gian 22 Nhiều phút
  • Quốc gia nước Mỹ
  • Năm 2020

Tư liệu giảng dạy phù hợp

Chiếu tại