Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2023

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan Phim Khoa học đã nhận được hơn 1700 bộ phim từ 102 quốc gia vào năm 2023 và hơn 30 chuyên gia giáo dục và truyền thông khoa học địa phương ở các quốc gia liên hoan tham gia đã chọn ra 150 bộ phim từ 35 quốc gia để lựa chọn chính thức.
 
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, đài truyền hình và nhà phân phối tham gia! Sáu bộ phim đoạt giải được công bố trên trang web của chúng tôi.
 
Lời kêu gọi gửi phim được mở cho đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Vui lòng sử dụng mẫu đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi để gửi phim và tìm hiểu thêm về nguyên tắc gửi phim hoặc bạn cũng có thể gửi phim qua trang FilmFreeway của chúng tôi.

Lựa chọn chính thức của Liên hoan Phim Khoa học 2024 sẽ được công bố vào tháng 9.

Chủ đề của năm 2024: Net Zero và Nền kinh tế tuần hoàn

Phim tham gia

Tìm 0