Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2020

Science Film Festival 2020 - Trailer
© Science Film Festival

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan phim Khoa học giới thiệu 92 tác phẩm từ 24 quốc gia là sự lựa chọn chính thức quốc tế vào năm 2020. Xin lưu ý rằng lựa chọn sàng lọc sẽ khác nhau ở các quốc gia tham dự, vì vậy vui lòng chọn quốc gia quan tâm của bạn cho lựa chọn địa phương.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều buổi chiếu sẽ chỉ diễn ra ảo hoặc trong các phòng học. Liên hoan đã cung cấp tài liệu giảng dạy được gợi ý cho các hoạt động học tập liên quan đến chủ đề Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) năm nay với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), bổ sung cho các bộ phim và có thể tìm thấy trực tuyến trên trang web. 
 
Các tác phẩm đoạt giải của Liên hoan phim Khoa học 2020 sẽ được công bố trực tuyến vào tháng 1 năm 2021. Liên hoan trao giải ở sáu hạng mục. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong phần giải thưởng.  

Viện Goethe nhiệt liệt cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất và đài truyền hình vì đã rất quan tâm đến Liên hoan Phim Khoa học. Sự chia sẻ, đưa tin từ báo chí khoa học quốc tế là cách tốt nhất để Liên hoan Phim Khoa học đến với với hàng ngàn người xem, giúp làm phong phú nhân sinh quan của họ thông qua những bộ phim này.

Chủ đề của năm 2020: Mục tiêu phát triển bền vững

Phim tham gia

Tìm 0