Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2020

Science Film Festival 2020 - Trailer
© Science Film Festival

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan phim Khoa học đã giới thiệu 92 bộ phim từ 24 quốc gia là sự lựa chọn chính thức của quốc tế vào năm 2020. Xin lưu ý rằng phim được công chiếu ở mỗi quốc gia tham gia là khác nhau, vì vậy hãy chọn quốc gia mà bạn quan tâm để lựa chọn phù hợp.

Cổng đăng kí tham gia Liên hoan phim 2021 hiện đã đóng. Liên hoan phim Khoa học đã nhận được 287 bộ phim từ 52 quốc gia. Trong những tuần tới, 30 thành viên ban giám khảo bao gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học, giáo dục khoa học và truyền thông khoa học đại diện cho tất cả quốc gia tham dự Liên hoan phim, sẽ quyết định việc lựa chọn chính thức cho Liên hoan phim Khoa học 2021. Danh sách các phim được lựa chọn và những thông tin thêm về liên hoan phim ở các nước tham gia năm nay sẽ được thông báo trên trang web vào cuối tháng 8.
 

Chủ đề của năm 2021: Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn

Phim tham gia

Tìm 0