Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim

Chủ Đề: Humboldt và Mạng lưới sự sống

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Năm 2019, Liên hoan phim Khoa học đã nhận được hơn 220 phim đăng ký, các chuyên gia giáo dục và truyền thông khoa học tại các quốc gia tổ chức Liên hoan phim sẽ đưa ra lựa chọn của họ trong những tháng tới. Tuyển tập phim chính thức của Liên hoan phim Khoa học 2019 sẽ được công bố vào tháng 8. 

Viện Goethe nhiệt liệt cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất và đài truyền hình vì đã rất quan tâm đến Liên hoan Phim Khoa học. Sự chia sẻ, đưa tin từ báo chí khoa học quốc tế là cách tốt nhất để Liên hoan Phim Khoa học đến với với hàng ngàn người xem, giúp làm phong phú nhân sinh quan của họ thông qua những bộ phim này.

Science Film Festival - Thema 2019: Humboldt and the Web of Life

Phim tham gia

Tìm 0