Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2020

Science Film Festival 2021 - Trailer
© Science Film Festival

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan phim Khoa học giới thiệu 122 bộ phim từ 22 quốc gia được lựa chọn trong năm nay. Chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà phân phối và đài truyền hình đã gửi đăng ký. Lựa chọn chính thức năm 2021 hiện đã được giới thiệu trực tuyến.
 
Liên hoan phim Khoa học được tổ chức tại 23 quốc gia từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12. Thời gian diễn ra Liên hoan phim của từng quốc gia tham gia sẽ khác nhau, vì vậy vui lòng kiểm tra quốc gia mà bạn đang sinh sống để biết ngày và thông tin chi tiết diễn ra tại địa phương.
 
Những người chiến thắng giải thưởng của Liên hoan phim Khoa học năm 2021 sẽ được công bố trực tuyến vào tháng 1 năm 2022. Liên hoan trao giải ở sáu hạng mục. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong phần giải thưởng của trang web.
 

Chủ đề của năm 2021: Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn

Phim tham gia

Tìm 0