Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2019

Chủ Đề: Humboldt và Mạng lưới sự sống

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Năm 2019, 83 bộ phim từ 23 Quốc gia khác nhau sẽ tạo nên danh sách các phim chính thức của năm 2019. Xin lưu ý rằng danh sách cách phim sẽ thay đổi qua từng Quốc gia. Vui lòng chọn Quốc gia bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về danh sách lựa chọn của địa phương.

Viện Goethe nhiệt liệt cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất và đài truyền hình vì đã rất quan tâm đến Liên hoan Phim Khoa học. Sự chia sẻ, đưa tin từ báo chí khoa học quốc tế là cách tốt nhất để Liên hoan Phim Khoa học đến với với hàng ngàn người xem, giúp làm phong phú nhân sinh quan của họ thông qua những bộ phim này.

Science Film Festival - Thema 2020:  Sustainable Development Goals

Phim tham gia

Tìm 0