Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Phim 2022

Để phục vụ tất cả các nhóm tuổi, nhưng tập trung vào từng nội dung cho các khán giả trẻ, Liên hoan Phim Khoa học sẽ chiếu các bộ phim thuộc 5 thể loại sau đây

  • Giải trí giáo dục Gia đình
  • Sinh thái & Môi trường
  • Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ
  • Phim ngắn Không lời & Khoa học
  • Văn hóa & Lịch sử

Liên hoan năm nay đã nhận được 174 phim từ 41 quốc gia. 91 phim từ 27 quốc gia đã được lựa chọn chính thức và sẽ được chiếu tại Liên hoan phim Khoa học năm 2022. Xin lưu ý rằng ngày chiếu và các lựa chọn phim phụ thuộc vào mỗi quốc gia, vì vậy hãy kiểm tra thêm thông tin chi tiết về quốc gia bạn quan tâm trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi muốn nhiệt liệt cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, đài truyền hình và nhà phân phối đã tham gia! Những người chiến thắng giải thưởng sẽ được công bố vào tháng
1 năm 2023.

Chủ đề của năm 2022: Cơ hội bình đẳng trong khoa học

Phim tham gia

Tìm 0