Photo by Yichun Lu on Unsplash

Khám phá.
Thí nghiệm.
Khám phá.

Liên hoan phim
Khoa học

Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông: Hợp tác với các đối tác tại địa phương để nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại phát triển.

Liên hoan phim Khoa học năm nay đã nhận được 161 phim từ 34 quốc gia. Chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà phân phối và đài truyền hình vì những tác phẩm đã gửi của họ bất chấp hoàn cảnh khó khăn của năm nay khi đối mặt với đại dịch toàn cầu. Tuyển chọn chính thức 2020 được giới thiệu trong phần phim của trang web!
 
Liên hoan phim Khoa học diễn ra quốc tế tại 30 quốc gia từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12. Ngày sẽ khác nhau giữa các quốc gia tham gia, vì vậy vui lòng chọn quốc gia quan tâm của bạn để biết ngày và thông tin địa phương. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều buổi chiếu sẽ chỉ diễn ra ảo hoặc trong các phòng học. Liên hoan đã cung cấp tài liệu giảng dạy được gợi ý cho các hoạt động học tập liên quan đến chủ đề Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) năm nay với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), bổ sung cho các bộ phim và có thể tìm thấy trực tuyến trên trang web. Chúng tôi cảm ơn bạn đã thông cảm và tiếp tục hỗ trợ trong thời gian thử thách này.
 
Các tác phẩm đoạt giải của Liên hoan phim Khoa học 2020 sẽ được công bố trực tuyến vào tháng 1 năm 2021. Liên hoan trao giải ở sáu hạng mục. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong phần giải thưởng.  

Thông tin thêm về lễ hội

Chủ đề năm 2020

Trong năm 2015, 193 quốc gia đã áp dụng một tầm nhìn cho thế giới vào năm 2030. Đây là tầm nhìn đầy tham vọng: một thế giới hòa bình và thịnh vượng được xây dựng trên nền tảng của một môi trường tự nhiên lành mạnh. Một thế giới trong đó sức khỏe được cải thiện, ai cũng có thể tiếp cận với giáo dục chất lượng, việc làm tốt và giảm bất bình đẳng, cùng những nguyện vọng khác.
 
Tầm nhìn này, được nêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDG), là kế hoạch chi tiết chung của chúng tôi cho một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Để đạt được tương lai đó, chúng ta phải nhìn vào thế giới ngày nay, hiểu được các khả năng tạo ra sự thay đổi và hành động để thay đổi xảy ra.

Thông tin thêm về chủ đề của năm

Các nước tham gia

Liên hoan phim Khoa học giới thiệu 92 tác phẩm từ 24 quốc gia là sự lựa chọn chính thức quốc tế vào năm 2020. Xin lưu ý rằng lựa chọn sàng lọc sẽ khác nhau ở các quốc gia tham dự, vì vậy vui lòng chọn quốc gia quan tâm của bạn cho lựa chọn địa phương.

  ĐI ĐẾN QUỐC GIA
 
Science Film Festival - Map Participating Countries 2020

Phim

Năm 2020, Liên hoan Phim Khoa học đã nhận được 161 bộ phim gửi về từ các kênh truyền hình và nhà sản xuất phim quốc tế. Hơn 30 chuyên gia giáo dục và truyền thông khoa học địa phương tại các quốc gia tham gia Liên hoan đã chọn lọc ra 92 bộ phim từ 24 quốc gia để đưa vào danh sách phim tuyển chọn chính thức của Liên hoan Phim Khoa học 2020.

Hiển thị tất cả phim

Tìm Hiểu Chuyên Sâu

Submission

Gửi Phim Tham Dự Liên Hoan

Liên hoan Phim Khoa học chấp nhận các phim đăng ký tham dự từ giữa tháng 1 cho đến cuối tháng 3.
 

Learning materials

Tư liệu học tập

Liên hoan Phim Khoa học cung cấp các hoạt động học tập được đề xuất cho các bộ phim được chiếu tại liên hoan nhằm vào khán giả trẻ.

Awards

Giải Thưởng

Liên hoan Phim Khoa học trao tặng sáu giải thưởng hàng năm.