Photo by Yichun Lu on Unsplash

Khám phá.
Thí nghiệm.
Khám phá.

Xem đoạn giới thiệu

Liên hoan phim
Khoa học

Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông: Hợp tác với các đối tác tại địa phương để nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại phát triển.

Năm 2023, Liên hoan Phim Khoa học quốc tế diễn ra từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 và mời người xem thưởng thức những gì hay nhất về truyền thông khoa học quốc tế. Liên hoan Phim Khoa học là đối tác hỗ trợ chính thức của Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc năm nay. Chủ đề là lời kêu gọi bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái trên toàn thế giới.

Năm 2024, Liên hoan Phim Khoa học diễn ra trên phạm vi quốc tế từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 và mời người xem thưởng thức những điều tuyệt vời nhất trong truyền thông khoa học quốc tế. Năm nay, liên hoan nỗ lực giới thiệu các bộ phim từ khắp nơi trên thế giới nêu bật vai trò quan trọng của khái niệm số 0 ròng và nền kinh tế tuần hoàn trong việc chống lại những thách thức do khủng hoảng khí hậu đặt ra.

Lời kêu gọi gửi tác phẩm tới Liên hoan Phim Khoa học 2024 hiện đã kết thúc. Liên hoan năm nay đã đón nhận 1.400 bộ phim từ 99 quốc gia. Lựa chọn chính thức cho năm 2024 sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi vào tháng 9.

Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt các hoạt động địa phương của Liên hoan Phim Khoa học 2023 trên trang của từng quốc gia tương ứng trên trang web cũng như báo cáo về liên hoan phim quốc tế trong phần lưu trữ của chúng tôi.

Thông tin thêm về lễ hội

Chủ đề năm 2024

Liên hoan Phim Khoa học 2024 sẽ tập trung vào chủ đề Net Zero và Nền kinh tế tuần hoàn, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các hành động ngoài việc chỉ giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu để giải quyết vấn đề bảo vệ khí hậu một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng chỉ tập trung vào việc cắt giảm lượng khí thải CO2 là không đủ để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Khí hậu Paris, việc chuyển đổi nhanh chóng để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 là bắt buộc. Tuy nhiên, mục tiêu đầy tham vọng này đòi hỏi những thay đổi đáng kể không thể đạt được chỉ sau một đêm.

Thông tin thêm về chủ đề của năm

Các nước tham gia

Liên hoan Phim Khoa học diễn ra ở 21 quốc gia vào năm 2023. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt các hoạt động địa phương trên trang của mỗi quốc gia vào tháng 2. Thông tin về các quốc gia tổ chức Liên hoan Phim Khoa học năm 2024 sẽ được công bố vào tháng 9.