Photo by Vaness Ives on Unsplash

Các vùng và các quốc gia

Liên hoan phim khoa học 2019
Liên hoan Phim Khoa học được tổ chức tại mỗi quốc gia thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Goethe với các đối tác địa phương. Liên hoan Phim khoa học hoạt động được là do sự cộng tác và tham gia tích cực của các tổ chức giáo dục khoa học, trường học, đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như các trung tâm văn hóa ở mỗi nước chủ nhà. Cũng không kém phần quan trọng phải kể đến sự nhiệt tình tham gia của các đối tác khác như các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO), Nhà giáo dục và các nhóm tình nguyện viên gồm các bạn sinh viên, những người yêu mến khoa học và cũng là người hướng dẫn trực tiếp cho người tham dự, tạo điều kiện cho các buổi chiếu phim và các hoạt động diễn ra suôn sẻ.