stock

Gửi Phim
Tham Dự Liên Hoan

Gửi phim tham dự không mất phí, nhưng Liên hoan cũng không trả phí cấp giấy phép do tính chất giáo dục và phi thương mại của phim và các chi phí dịch thuật và đồng bộ hóa/phụ đề để xử lý phim nếu có, được thực hiện bởi Liên hoan Phim Khoa học. Tất cả các bộ phim đều được đồng bộ hóa hoặc chèn phụ đề sang các ngôn ngữ địa phương để khán giả tiếp cận mà không có rào cản ngôn ngữ.

Trong thời gian diễn ra liên hoan, các bộ phim được chiếu ở các bảo tàng, trường học, đại học và các địa điểm giáo dục khác ở các nước tham gia thông qua nỗ lực phối hợp của các đối tác với các mạng lưới hiện có và khả năng tổ chức các buổi chiếu đó. Những bộ phim được gửi đi tham dự không cần phải liên quan trực tiếp với chủ đề hàng năm.

Tất cả các bộ phim được lựa chọn chính thức hàng năm của Liên hoan Phim Khoa học sẽ cạnh tranh cho sáu giải thưởng tại Liên hoan. Mỗi giải thưởng sẽ đi kèm với 500 Euro tiền mặt. Giải thưởng của Ban giám khảo đi kèm với 1000 Euro tiền mặt.

Câu hỏi thường gặp

​Các câu hỏi chung về đăng ký được cung cấp trên trang FAQ chung trong Metanavigation. Những điều này liên quan đến các câu hỏi thường gặp về việc gửi phim, phương pháp của lễ hội và cách đặt hiệu suất.

Liên hoan Phim Khoa học đón nhận các bộ phim trên khắp thế giới từ các đài truyền hình, nhà sản xuất, nhà làm phim, sinh viên điện ảnh, nhà nghiên cứu, tổ chức khoa học, tổ chức phi chính phủ, tổ chức công cộng và kênh trực tuyến. Để gửi phim tham dự, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên trang web này và sử dụng mẫu đơn đăng ký trực tuyến trong thời gian diễn ra liên hoan.
Liên hoan Phim Khoa học mở cửa cho tất cả các định dạng phim bao gồm. phim VR và phim tương tác trực tuyến, cũng như tất cả các thể loại phim về khoa học, công nghệ và môi trường. Tuy nhiên, chương trình liên hoan tập trung chủ yếu vào các chương trình giáo dục giải trí cho khán giả trẻ và phim tài liệu cho công chúng, đã được phát sóng trên truyền hình hoặc trực tuyến.
Liên hoan Phim Khoa học kêu gọi các phim tham dự từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 3 trong khoảng thời gian 10 tuần mỗi năm. Để gửi phim, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn trên trang web này và sử dụng biểu mẫu gửi trực tuyến. Xin lưu ý rằng phim tham dự chỉ có thể được chấp nhận trong thời gian nhận phim hàng năm.
Không mất phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim Khoa học. Tuy nhiên, quy định của liên hoan phim là không trả phí cho quyền chiếu phim. Điều này là do tất cả các buổi chiếu phim đều là phi thương mại và mang tính giáo dục, và Liên hoan Phim Khoa học không thu được lợi nhuận từ các buổi chiếu hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào khác. Liên hoan cũng đầu tư đáng kể vào dịch thuật và làm phụ đề hoặc đồng bộ phim sang ngôn ngữ địa phương khi có thể và cung cấp các phiên bản này cho các chủ sở hữu quyền sau thời gian liên hoan.
Có thể gửi nhiều bộ phim đến Liên hoan Phim Khoa học. Trong trường hợp phim gửi đi tham dự thuộc một seri phim, chỉ cần điền một mẫu đơn gửi kèm với tất cả thông tin và tài liệu liên quan đến từng bộ phim hoặc tập phim trong hồ sơ gửi đi. Trong trường hợp phim gửi đi tham dự là các bộ phim độc lập hoặc các bộ phim khác nhau, vui lòng sử dụng một biểu mẫu riêng cho từng hồ sơ. Phim không thể được gửi lại nếu đã được chọn trong các kỳ Liên hoan Phim Khoa học trước.
Hơn 30 thành viên ban giám khảo quốc gia có chuyên môn về giáo dục khoa học và truyền thông khoa học ở quốc gia tham gia và có kiến ​​thức chuyên sâu về đối tượng mục tiêu địa phương đang tham gia chặt chẽ vào quá trình lựa chọn của Liên hoan Phim Khoa học. Khi một bộ phim được chọn ở ít nhất một quốc gia tham gia, bộ phim được coi là một phần của lựa chọn chính thức cho kỳ liên hoan năm đó và đủ điều kiện nhận một trong sáu giải thưởng của Liên hoan Phim Khoa học.
Liên hoan Phim Khoa học nhận được từ 250-300 phim tham dự từ 30-40 quốc gia mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng bài dự thi được đưa vào tuyển chọn chính thức bị hạn chế do thực tế là các bộ phim được lựa chọn phải được dịch và đồng bộ hóa sang ngôn ngữ địa phương của các nước tham gia để dễ dàng tiếp cận người xem như một sáng kiến ​​giáo dục. Chi phí đầu tư cho nỗ lực này đòi hỏi phải hạn chế số lượng phim được chọn cho chương trình liên hoan hàng năm. Tuyển chọn chính thức của Liên hoan Phim Khoa học trung bình hàng năm từ 80 đến 100 bộ phim có độ dài khác nhau.
Ban giám khảo quốc gia của Liên hoan Phim Khoa học tại các quốc gia tham gia đang tìm kiếm các ví dụ nổi bật về các phương pháp tiếp cận và làm phim khoa học quốc tế đương đại. Những cân nhắc khác như yếu tố địa phương liên quan đến khán giả cốt lõi của liên hoan là trẻ em và thanh thiếu niên, đó là lý do tại sao các chuyên gia giáo dục khoa học địa phương tham gia vào quá trình tuyển chọn.
Liên hoan Phim Khoa học cũng hoạt động như một sáng kiến ​​tiếp cận giáo dục trong phạm vi các quốc gia mà nó diễn ra và do đó, nỗ lực phải mang lại khả năng tiếp cận lớn nhất có thể. Ở nhiều quốc gia nơi sự kiện được tổ chức, tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, có thể không phải là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và do đó, vì mục đích phổ biến kiến thức, các bộ phim được làm phụ đề hoặc được đồng bộ hóa sang ngôn ngữ địa phương.
Liên hoan Phim Khoa học thành lập một ban giám khảo quốc tế mỗi năm để chọn ra sáu bộ phim đoạt giải từ tuyển chọn chính thức. Ban giám khảo gồm các chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực truyền thông khoa học, giáo dục khoa học, truyền hình thực tế, truyền thông của trẻ em và các nhà khoa học trong lĩnh vực chủ đề của liên hoan hàng năm. Các phim đoạt giải thưởng được chọn cho thành tích xuất sắc trong sáu hạng mục giải thưởng trong số các phim được tuyển chọn chính thức. Vui lòng truy cập phần giải thưởng để biết thêm thông tin về sáu giải thưởng Liên hoan Phim Khoa học.

Giới Thiệu Về
Gửi Phim Tham Dự

Đơn đăng ký tham dự phải được gửi trước ngày 18 của tháng 3 năm 2024. Bản sao sơ tuyển của bộ phim nên được gửi chậm nhất là ngày 22 của tháng 3 năm 2024. Vui lòng sử dụng mẫu đơn đăng ký riêng cho từng bộ phim, trừ khi các bộ phim nằm trong một seri phim được gửi, trong trường hợp đó, có thể nộp một đơn đề cập đến các bộ phim hoặc tập phim được gửi. Vui lòng điền vào tất cả các phần của mẫu đơn. Chỉ nội dung được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 mới được chấp nhận. Không mất phí gửi phim tham dự, tuy nhiên, Liên hoan Phim Khoa học không trả phí cấp phép cho các phim được lựa chọn cạnh tranh.
Một bản sao sơ tuyển bộ phim dưới dạng tệp có thể tải xuống (MP4, MKV hoặc MOV) thông qua WeTransfer, Dropbox, Vimeo, FTP Server hoặc dịch vụ chia sẻ tệp bảo mật khác (vui lòng gửi cho người nhận: andreas.klempin.extern@goethe.de) hoặc bằng cách gửi đĩa DVD tới:

Science Film Festival 
Goethe-Institut Thailand 
18/1 Soi Goethe, 
Sathorn Soi 1 
Bangkok 10120 
THAILAND
+66 (0) 2 108 8200
Các bộ phim không phải bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Đức phải cung cấp phụ đề tiếng Anh.

Bản sao của bộ phim chỉ được sử dụng cho quá trình lựa chọn.
Vui lòng cung cấp tối thiểu hai hình ảnh tĩnh của bộ phim cho danh mục tham dự liên hoan và trang web nếu có thể. Hình ảnh phải có độ phân giải cao (300 dpi). Các hình ảnh có thể được gửi cho chúng tôi qua email hoặc liên kết tải xuống cùng với bản sao sơ tuyển của bộ phim.
Nếu phim của bạn được chọn vào chương trình liên hoan chính thức, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bản chính thức kèm âm nhạc và hiệu ứng âm thanh riêng biệt (tách biệt với hội thoại và tường thuật) của phim nếu có thể, cho mục đích đồng bộ hóa để đảm bảo chất lượng tối đa. Tuy nhiên, các phiên bản mixed vẫn được chấp nhận nếu cần. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để nhận tệp HD và / hoặc bản âm thanh nếu và sau khi phim của bạn được chọn vào chương trình liên hoan chính thức. Thông báo sẽ được gửi vào tháng 8 năm 2024.


Xin hãy lưu ý những qui định về kĩ thuật dành cho bản chiếu trong liên hoan:
 
Các định dạng file được chấp nhận:
  • mxf
  • mov
  • mp4
  • mkv
  • avi
  • ProRes
Chúng tôi đề nghị bạn cung cấp tệp MS Word lời thoại bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức của bộ phim nếu có thể để dịch chính xác sang các ngôn ngữ địa phương của liên hoan. Lời thoại có thể được gửi cho chúng tôi qua email hoặc liên kết tải xuống với các bản sao sơ tuyển của bộ phim.

Tất cả các bộ phim tham gia liên hoan đều được dịch và đồng bộ hóa hoặc chèn phụ đề sang các ngôn ngữ địa phương khi cần cho khán giả mà không có rào cản ngôn ngữ.
Vui lòng gửi tài liệu chiếu phim liên hoan trực tiếp đến Viện Goethe ở Thái Lan:

Science Film Festival
Goethe-Institut Thailand
18/1 Soi Goethe,
Sathorn Soi 1
Bangkok 10120
THAILAND

+66 (0) 2 108 8200

Hoặc gửi email đến andreas.klempin.extern@goethe.de

Người tham dự tự chịu chi phí gửi tài liệu.
Kết quả lựa chọn cho liên hoan chính thức sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2024. Thông báo sẽ được gửi qua email, trừ khi được yêu cầu khác. Vui lòng gửi mọi thắc mắc qua email đến andreas.klempin.extern@goethe.de.

Vì việc lựa chọn phim có thể khác nhau giữa các quốc gia nên các nhà làm phim, nhà sản xuất và đài truyền hình tham gia sẽ được thông báo về quốc gia nơi bộ phim của họ sẽ được chiếu.

Phim đoạt giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên trang web vào tháng 1 năm sau. Báo cáo toàn diện về Liên hoan Phim Khoa học sẽ được gửi đến tất cả các ứng viên vào tháng 2 năm sau. 
i. Liên hoan Phim Khoa học không thanh toán phí chiếu phim. Việc gửi phim tham dự có nghĩa là chấp thuận chiếu phim trong bối cảnh của sự kiện như được nêu trong đơn.

ii. Các phim tham dự không nhất thiết phải liên quan đến chủ đề của liên hoan.

iii. Do chi phí dịch thuật và đồng bộ hóa, chỉ khoảng một phần năm số phim tham dự được chấp nhận vào vòng chung kết. Việc lựa chọn chương trình cho liên hoan được thực hiện bởi một đội ngũ hơn 30 thành viên ban giám khảo bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, truyền hình và làm phim, đại diện cho tất cả các nước tham gia.