Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Giải Thưởng
Giáo Dục IPST
2022

Tôn vinh bộ phim là một ví dụ xuất sắc về báo chí khoa học dành cho khán giả nhỏ tuổi từ 6 - 12. Các giải thích khoa học được trình bày phù hợp với trình độ nhận thức của người xem nhỏ tuổi và cấu trúc của bộ phim phản ánh phương pháp sư phạm nghe nhìn hiệu quả.


 The Institut for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

Giải Thưởng
Giáo Dục IPST

In Nature

In nature, a couple is a male and a female.
Well, not always! A couple is also a female and a female.
Or a male and a male. You may not be aware of it,
but homosexuality isn't just a human story.
 

  • Các thể loại Phim ngắn Không lời & Khoa học

  • Tựa đề nguyên bản Dans la Nature
  • Sản xuất bởi Nadasdy Film
  • Trong thời gian 5 Nhiều phút
  • Quốc gia Schweiz
  • Năm 2021

Thông tin về đạo diễn

Marcel Barelli