Photo by Yichun Lu on Unsplash

Goethe-Institut

Khám phá.
Thí nghiệm.
Khám phá.

Liên hoan phim
Khoa học

Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông: Hợp tác với các đối tác tại địa phương để nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại phát triển.

Năm 2022, Liên Hoan Phim Khoa Học diễn ra trên toàn cầu từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 nhằm phục vụ quý khán giả những bộ phim hay nhất về truyền thông khoa học quốc tế. Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 cam kết nâng cao nhận thức về vấn đề đa dạng và dung nạp trong các lĩnh vực STEM từ các nhóm thiếu đại diện, trong đó việc học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học mang lại cơ hội bình đẳng vì lợi ích của mọi đối tượng trong xã hội.
 
Lời kêu gọi các tác phẩm tham dự Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 hiện đã khép lại. Liên hoan đã nhận được 174 phim từ 41 quốc gia trong năm nay. Danh sách được chọn chính thức cho Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 sẽ được công bố vào cuối tháng 8.
 
Báo cáo toàn diện về Liên Hoan Phim Khoa Học năm 2021 được công bố trên trang web.

Thông tin thêm về lễ hội

Chủ đề năm 2022

Cơ hội bình đẳng là trạng thái công bằng trong đó mỗi cá nhân được đối xử như nhau, không bị cản trở bởi các rào cản nhân tạo, định kiến ​​hoặc sự thiên vị. Lực lượng lao động đa dạng và có tính dung nạp trong lĩnh vực khoa học được đúc kết từ nhiều nền tảng, quan điểm và kinh nghiệm khác nhau, nhờ đó tối đa hóa sự đổi mới và sáng tạo trong khoa học. Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 cam kết nâng cao nhận thức về vấn đề đa dạng và dung nạp trong các lĩnh vực STEM.

Thông tin thêm về chủ đề của năm

Các nước tham gia

Năm 2021, Liên Hoan Phim Khoa Học đã diễn ra tại 23 quốc gia. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt về các hoạt động của liên hoan phim trên trang của mỗi quốc gia. Thông tin các quốc gia tham gia năm 2022 sẽ được công bố vào tháng 8.