Photo by Yichun Lu on Unsplash

Goethe-Institut

Khám phá.
Thí nghiệm.
Khám phá.

Liên hoan phim
Khoa học

Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông: Hợp tác với các đối tác tại địa phương để nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại phát triển.

Năm 2023, Liên hoan Phim Khoa học quốc tế diễn ra từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 và mời người xem thưởng thức những gì hay nhất về truyền thông khoa học quốc tế. Liên hoan Phim Khoa học là đối tác hỗ trợ chính thức của Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc năm nay. Chủ đề là lời kêu gọi bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái trên toàn thế giới.

Lời kêu gọi gửi tới Liên hoan Phim Khoa học 2023 hiện đã kết thúc. Liên hoan đã nhận được 1,700 phim từ 102 quốc gia trong năm nay. Việc lựa chọn chính thức cho năm 2023 sẽ được công bố trực tuyến vào cuối tháng 9.

Thông tin thêm về lễ hội

Chủ đề năm 2023

Năm 2023, Liên hoan Phim Khoa học là đối tác hỗ trợ chính thức của Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc. Chủ đề là lời kêu gọi bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Thập kỷ của Liên Hợp Quốc kéo dài từ năm 2021 đến năm 2030, đây cũng là thời hạn cuối cùng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững và mốc thời gian mà các nhà khoa học đã xác định là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc. Phục hồi hệ sinh thái có nghĩa là hỗ trợ phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái hoặc bị phá hủy cũng như bảo tồn các hệ sinh thái còn nguyên vẹn.

Thông tin thêm về chủ đề của năm

Các nước tham gia

Năm 2022 Liên hoan Phim Khoa học diễn ra ở 22 quốc gia. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt các hoạt động địa phương trên trang của mỗi quốc gia vào tháng Hai. Thông tin về Liên hoan Phim Khoa học tại các nước tham gia năm 2023 sẽ được công bố vào tháng 8.