เชียงใหม่

ชื่อโครงการ: Chiang Mai Universal Design
หัวข้อ: การออกแบบเพื่อทุกคน / เมืองที่นับรวมทุกคน

วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว
กรณิศ แก้วอุไร
อาทิตย์ หอมกาบ
 

Chiang Mai Universal Design © ReThink Urban Spaces

โครงการเยาวชนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดเวทีเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนจากองค์กรภาคประชาสังคม ภาครัฐ ชุมชน และสื่อได้ร่วมได้ร่วมพูดคุยถึง Paint Point และนำแนวคิด “universal design” (การออกแบบเพื่อทุกคน) ไปปรับใช้เพื่อนำเสนอทางออกและข้อเสนอแนะทางนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น ทางกลุ่มได้จัดเกมส์ออนไลน์เพื่อเน้นย้ำปัญหาของทางเดินเท้าและการเข้าถึงของเมืองเชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มยังได้เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมนำเสนอโครงการในการประกวดที่จัดขึ้นและได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 กลุ่มได้จัดกิจกรรมว่าด้วย universal design ในชื่อ “Let’s Talk with Chiang Mai" โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองและชุมชนสำหรับทุกคน โดยใช้แนวคิด universal design เป็นฐาน รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มยังได้ไปร่วมรายการ “คุณเล่า เราขยาย” ทางช่องไทยพีบีเอส เพื่อสำรวจทางเดินเท้าในพื้นที่สาธารณะรอบ ๆ ประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรให้เมืองนับรวมทุกคน


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/ChiangMaiUniversalDesign