RTUS Research © Goethe-Institut / Charlotte

งานศึกษาวิจัย

ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะมีการรวบรวมและจัดสรรให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ นอกจากนี้ทางโครงการยังเผยแพร่บทความวิชาการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวอย่างแนวปฏิบัติจากประเทศต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมืองอีกด้วย

Reflection on Practice: © B.Arch in the International Development Studio

การสะท้อนแนวปฏิบัติ: การบูรณาการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนในการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก: กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย

ชนชั้นคนรวยเป็นผู้บริโภคศิลปะของสถาปัตยกรรมมาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่ยุคอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แนวปฏิบัติและการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมมักจำกัดอยู่เป็นเพียงการรับใช้คนส่วนน้อยของประชากรโลกเท่านั้น การให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้านคนทั่วไปถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้ช่องว่างระหว่างการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยมุ่งความสนใจไปที่ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น บทความนี้ยังนำเสนอความท้าทายของการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือก ซึ่งบูรณาการการพัฒนาชุมชนเข้ากับโครงการด้านสถาปัตยกรรม โดยยกกรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษและไทย ผู้เขียนใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในการใช้การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางเลือกในกรณีศีกษาดังกล่าว

FACTORIA JOVEN “YOUTH FACTORY” (MERIDA, SPAIN)  © FACTORIA JOVEN “YOUTH FACTORY” (MERIDA, SPAIN) 

พื้นที่สาธารณะใหม่ในสายตาเยาวชน กับความเป็นไปได้ของเมืองในฝันที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั่วถึง และเท่าเทียม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่สาธารณะเชิงธุรกิจนั้นเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ตลาด คาเฟ่ ร้านกาแฟต่างๆ โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชนที่เข้ามาจับจองใช้พื้นที่เหล่านี้แทบจะทุกมิติในชีวิต ตั้งแต่การจับจ่ายซื้อของทั่วไป การใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนฝูง การอ่านหนังสือเตรียมสอบ หรือแม้แต่การทำงานทางไกลแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต น่าเสียดายที่การเข้ามาใช้พื้นที่เหล่านี้มักมีค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้ามาใช้งานพื้นที่เหล่านี้ได้ นำไปสู่คำถามที่ว่าเยาวชนมองเรื่องนี้อย่างไร พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ตอบโจทย์พวกเขามากน้อยแค่ไหน และถ้าไม่ เรามีวิธีการอะไรในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของเมืองได้บ้าง
 

What is youth participation? © Thai Civic Education Foundationแบร์รี เช็คโคเวย์

การมีส่วนร่วมของเยาวชนคืออะไร

การมีส่วนร่วมของเยาวชนช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเชิงบุคคลและสังคม ให้ความเชี่ยวชาญแก่โครงการและการบริการด้านเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่การมีส่วนร่วมของเยาวชนยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญสุด การขาดความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานเป็นข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะแนวปฏิบัติและหัวข้อในการศึกษา บทความชิ้นนี้เป็นการสำรวจสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน ข้อเสนอทั่วไปที่ได้รับการยืนยันโดยงานวิจัยและการปฏิบัติ และคำถามหรือประเด็นที่ยังไม่ได้รับการตอบซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต บทความนี้เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดจากสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนสาขาวิชานี้ให้เดินไปข้างหน้า

โปสการ์ดแสดงความหวังของเยาวชนที่จะมีสนามฟุตบอลในชุมชน © Ralph Fleckenstein, JAS – Jugend Architektur Stadt e. V. (YOUTH ARCHITECTURE CITY)แอนนา ยูเลียนเน่อ ไฮน์ริค

นักออกแบบเมืองรุ่นเยาว์ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเมืองในประเทศเยอรมนี

การวางแผนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควรน้อมรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะพลเมืองด้วยกัน การกระทำดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ นักวางผังเมืองในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาชีพไม่ควรวางแผนสำหรับเยาวชนเท่านั้น แต่ควรวางแผนร่วมกับเยาวชน และเห็นค่าการพัฒนาเมืองที่ได้รับการสนับสนุนโดยเยาวชน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความท้าทายแก่นักวางผังเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จึงนำเสนอวิธีการมีส่วนร่วมรูปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักวางผังเมืองจะทำงานร่วมกับเยาวชนในฐานะนักออกแบบเมืองได้อย่างไร ข้าพเจ้าได้สนับสนุนแนวทางที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลางผ่านทฤษฎีขั้นบันไดของการมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยโรเจอร์ ฮาร์ท ซึ่งเน้นตอบคำถามว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรในรูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ รูปแบบการมีส่วนร่วม ทั้งที่นำโดยรัฐ การมีส่วนร่วมที่นำโดยองค์กรเยาวชน ตลอดจนโครงการของเยาวชนแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ ความต้องการ และความคิดของเยาวชน รูปแบบการมีส่วนร่วมเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองพิจารณาว่าจะนำมันไปปรับใช้ ส่งเสริม ขยับขยาย หรือเผยแพร่ต่อไปอย่างไร

การอนุญาตให้มีส่วนร่วม – เยาวชนกำลังสร้างที่นั่งไม้ที่สถานที่ก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม © Ralph Fleckenstein, JAS – Jugend Architektur Stadt e. V. (YOUTH ARCHITECTURE CITY)แอนนา ยูเลียนเน่อ ไฮน์ริค และศ.ดร. อังเกลา มิลเลียน

เยาวชนในฐานะผู้สร้างเมือง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในเทศบาลเมืองประเทศเยอรมนี

ในปี 2552 กระทรวงการคมนาคม การสร้าง และการพัฒนาเมืองของรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนีได้เปิดตัวโครงการวิจัยที่ชื่อว่า “เยาวชนในชุมชนชมเมือง (Adolescents in Urban Neighborhoods)” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาและวางผังเมืองในประเทศเยอรมนี โครงการนำร่องจำนวนทั้งหมด 55 โครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนและถูกนำไปปฏิบัติทั่วประเทศเยอรมนีระหว่างปี 2552 – 2556 เพื่อสำรวจวิธีการ เครื่องมือ และยุทธศาสตร์ในการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ บทความนี้เป็นการพูดถึงและระบุโอกาสและความท้าทายต่างๆ ของการมีส่วนร่วมที่นำโดยรัฐและการมีส่วนร่วมอีกสองรูปแบบ อันได้แก่ การบูรณาการโครงการของเยาวชนในกระบวนการวางผังเมืองและการมีส่วนร่วมที่นำโดยองค์กรเยาวชน เพื่อขยายความเข้าใจของเราต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน

องค์กรหลัก