เชียงใหม่

ชื่อโครงการ: Design Soulciety
หัวข้อ: ศิลปะ / การพัฒนาเมือง / พื้นที่สาธารณะ

ส่องฟ้า เอดั้น แมกซ์เวลล์
ธนพร สว่างเมือง
กันต์ธีร์ อินทธิรงค์

Chiang Mai Universal Design © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
กลุ่มเยาวชนจากเชียงใหม่กลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลงานที่ทดลองกับ กฎเกณฑ์ ข้อจำกัด และนิยามการใช้งานพื้นที่สาธารณะแบบเดิมๆ โดยอาศัยศิลปะเป็นเครื่องมือ โดยกลุ่มเยาวชนริทัศน์ ได้ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบันที่มีชื่อว่า Design Soulciety ใช้พื้นที่ Wasted space หรือพื้นที่เสียประโยชน์จำลองพื้นที่สาธารณะขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์จำลอง บนคำถามที่ว่า "หากมีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถขีดเขียน หรือพ่นสเปรย์กราฟิตี้และแสดงความคิดที่อยู่ในหัวออกมาในรูปแบบศิลปะได้อย่างเต็มที่ ผู้คนจะตอบสนองกันอย่างไร" พร้อมกับสร้างประสบการณ์ใหม่ บนพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนที่มีความหลากหลายได้มาพบเจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ความชอบตัวเอง โดยไม่จำกัด เพศ วัย หรือ เชื้อชาติ