อันนา ยูเลียเนอ ไฮน์ริค (วศ.ม.)

Juliane Heinrich © Juliane Heinrich นักวิจัยและอาจารย์ที่ภาควิชาออกแบบเมืองและการพัฒนาเมือง
มหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน

อันนา ยูเลียเนอ ไฮน์ริค เป็นนักวิจัยและอาจารย์ที่ภาควิชาออกแบบเมืองและการพัฒนาเมืองของมหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ความสนใจด้านการวิจัยของเธอ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในการพัฒนาเมือง การมีส่วนร่วมของเยาวชน การศึกษาสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง การศึกษาและพัฒนาเมือง และภูมิทัศน์เชิงเรียนรู้ (Bildungslandschaften)


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ