อันเดรียส เคลมพิน

Andreas Klempin © Andreas Klempin ที่ปรึกษาโครงการริทัศน์ 
​ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

อันเดรียส เคลมพิน เป็นผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสื่อการศึกษาที่สถาบันเกอเธ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังดูแลโครงการอื่นๆ เช่น การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาระดับภูมิภาคร่วมกับสถานีกระจายภาพและเสียงในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 ประเทศ และพัฒนาช่องเพื่อการศึกษาในประเทศเมียนมา รวมถึงการจัดเวทีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรการสอนสะเต็มศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ