อิวาน เนรอตติ

Ivan Neirotti © Ivan Neirotti ผู้จัดการโครงการ
European Youth Capital

อิวาน เนรอตติ เป็นผู้จัดการโครงการ European Youth Capital มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับนโยบายของสหภาพยุโรปและกิจการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และเคยมีส่วนในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีด้านเยาวชน การขนส่ง และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศกลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ