ภควดี วงค์คำแสน

RTUS Team Phakhawadee Wongkhamsaen © Supachai Saingam ผู้ประสานงานโครงการ

ภควดี วงค์คำแสน จบการศึกษาด้านภาษาเยอรมันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากเรียนจบและได้ทำงานเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธของสถานทูตเยอรมันที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยโครงการฝ่ายวัฒนธรรม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และมีหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เช่น เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ประสานงานโครงการริทัศน์


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ