ผศ. ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์

Supitcha Tovivich © Elle Decoration Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ


ผศ. ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์เป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง ภายใต้สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA CAN) ความสนใจด้านการวิจัยของผศ. ดร. สุพิชชา ได้แก่ การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม สตูดิโอออกแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สถาปัตยกรรมชุมชน การแทรกแซงด้วยการออกแบบและการพัฒนาชุมชน