ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

RTUS team Piyakal Sinprasert © Manas Lamnoi ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ เป็นผู้จัดการโครงการริทัศน์ เคยร่วมเป็นอาสาสมัครกับโครงการเยาวชนต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและเยอรมนี หลังจากจบการศึกษาด้านวรรณคดีเยอรมัน ได้เข้าการทำงานใน องค์กรการศึกษา ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในภาคประชาสังคม นอกจากโครงการริทัศน์แล้ว ยังเป็นนักแปลและครูสอนภาษาต่างประเทศ และสนใจในประเด็นต่างๆ  ได้แก่ การออกแบบเมืองเพื่อคนทุกกลุ่ม ความเสมอภาคทางเพศ วิถีชีวิตของผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ภาษา และวรรณคดี


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ