ศรัณย์ ปริสุทธิ์กุล

Saran Prisutkul © Saran Prisutkul ผู้ช่วยโครงการ

หลังจากจบการศึกษาจาก School of Architecture and Design ที่ประเทศไทย ผมก็ได้ออกไปลองทำอย่างอื่นนอกภูมิหลังด้านสถาปัตย์ของผม และได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการด้านการออกแบบที่หลากหลาย ผมกระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผมในด้านการออกแบบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะของเราเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากมาย

กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ