ศศินันท์ จันทร์เจริญสิน

Sasinant Chancharoensin © Sasinant Chancharoensin ผู้ช่วยโครงการ

 ศศินันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีไฟและยืดหยุ่น โดยมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เมืองให้มีความสร้างสรรค์และเปิดกว้างสำหรับทุกคน เพื่อสร้างสำนึกต่อพื้นที่ กิจกรรมทางสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน ศศินันท์ มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ Place-making กับพื้นที่สาธารณะผ่านการวางแผนปฏิบัติการ ศศินันท์ มีทักษะสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ