ยศพล บุญสม

Yossapon Boonsom © Shma Company Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง

ยศพล บุญสมเป็นภูมิสถาปนิกและผู้บริหาบริษัท ฉมา จำกัด จบการศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการจัดการเมืองและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเวลส์ (Domus Academy เมืองมิลาน) และทำงานในตำแหน่งภูมิสถาปนิกในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 5 ปีหลังจบการศึกษา ก่อนจะตั้งบริษัท ฉมา จำกัดร่วมกับหุ้นส่วน บริษัท ฉมา จำกัด เป็นรับงานออกแบบภูมิสถาปัตย์และงานวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ผ่านการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ โดยมีโครงการทั้งในประเทศไทยเอเชียแปซิฟิก โครงการของฉมาเคยได้รับรางวัลและเข้ารอบในเทศกาลสถาปัตยกรรมโลก (World Achitecture Festival – WAF) ระหว่างปีพ.ศ. 2555-2561 และการประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปีพ.ศ. 2560