เวทีเยาวชนเมืองยุโรป-ไทย
1 เมษายน 2566

โครงการปิดท้ายด้วยเวทีเยาวชนเมืองยุโรป-ไทย ที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเวทีให้โอกาสเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการรณรงค์ตลอดโครงการจากเพื่อนเยาวชนโดยตรง รวมถึงแนวทางของเมืองหลวงเยาวชนยุโรปในการสร้างพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชน

 
Incubation Workshops

Incubation Workshops | © RTUS


เยาวชนและตัวแทนเทศบาลจำนวน 17 คนจากประเทศเยอรมนี ฟินแลนด์ เบลเยียม กรีซ โรมาเนีย และลิทัวเนีย ได้มาพบปะกับเยาวชนไทยจำนวน 40 คน พร้อมตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมและเทศกาลอีกจำนวน 30 คน อาทิ รองเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านกิจการเยาวชนของเทศบาลเมืองปากแพรก (กาญจนบุรี) และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางที่มีนวัติกรรมในการให้เยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางผัง ออกแบบ และพัฒนาเมือง

 
Incubation Workshops

Incubation Workshops | © RTUS


นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนริทัศน์ยังมีการจัดนิทรรศการ “MY YOUTH IS…?” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม กับ 2 เมษายน 2566 โดยได้ชักชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมแบ่งปันการรับรู้ของตนเอง หรือแม้แต่ท้าทายอคติบางประการเกี่ยวกับความหมายของ “เยาวชน” ที่ตนเข้าใจ นิทรรศการได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปกว่า 10,000 คน โดยได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นและปัญหาที่โครงการเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี และหาดใหญ่ได้พยายามเน้นย้ำ

 
Incubation Workshops

Incubation Workshops | © RTUS


เวทีเยาวชนเมืองยุโรป-ไทยยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างยุโรปและไทยในประเด็นเกี่ยวกับเมืองในปัจจุบันและอนาคต และเปิดพื้นให้เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาแนวคิดที่มีนวัตกรรมในการทำงานร่วมกัน

01_Young Visual Artists Festival © ReThink Urban Spaces

02_EU-THAI Exchange Platform © ReThink Urban Spaces

03_eu-thai-exchange-platform-b © ReThink Urban Spaces

04_Street Food © ReThink Urban Spaces

05_Refugee Experience Exchange © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​