เทศกาลเยาวชนริทัศน์
พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566

เทศกาลเยาวชนในแต่ละเมืองภาคีในประเทศไทยถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองที่นับรวมทุกคนและเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ในวงกว้าง เยาวชนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโครงการเยาวชนในประเด็นเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะ การขนส่ง สิ่งแวดล้อม และการสื่อสารทางสังคม ไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลว่า เยาวชนจะไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของตนได้อย่างไร และจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนของตนได้อย่างไร

หาดใหญ่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

Incubation Workshops © RTUS
Incubation Workshops

เทศกาลเยาวชนหาดใหญ่ "Hat Yai Defines Youth" เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเยาวชนริทัศน์ มีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเด็นเมือง เทศกาลถูกจัดขึ้นเป็นระยะเวลาสองวันโดยกลุ่มเยาวชนริทัศน์หาดใหญ่ภายใต้ธีม “Play, Learn, Connect” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การฉายสารคดี และวงเสวนา บนพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ เทศกาลนี้ถูกพูดถึงบนสื่อโซเชียล รายการวิทยุ และสื่อท้องถิ่นกว่า 300,000 ครั้ง มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 300 คน และผู้มาเยี่ยมชมกว่า 500 คนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อาทิ ผู้กำหนดนโยบายในเทศบาล นักเรียนนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมืองอื่น ๆ ภาคีท้องถิ่นและบุคคลสำคัญที่มาเยี่ยมชมประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีนครเมืองหาดใหญ่ ผู้อำนวยการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ศูนย์อาสาสมัคร มอ. เสน่หา มนตรี (ผู้นำชุมชน) และสภาพัฒน์ เมืองสงขลา
 

กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2565

 
Introducing the European Youth Capital Partner Cities © RTUS
Introducing the European Youth Capital Partner Cities

เทศกาลเยาวชนริทัศน์กรุงเทพ ฯ จัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “2565 Youth Take Over the City” เยาวชนได้สร้างเมืองในจินตนาการที่ตัวพวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจภายใต้แนวคิด utopia/dystopia เพื่อใช้เน้นย้ำถึงการขาดการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองในความเป็นจริง เยาวชนริทัศน์กรุงเทพฯ ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของเมืองที่ตนอาศัยอยู่ เทศกาลเป็นโอกาสอันเยี่ยมยอดสำหรับผู้เข้าร่วมในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเด็นเมืองและขยายสมาชิกเครือข่ายในหมู่เยาวชนในกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพและความสนใจ เทศกาลประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ อาทิ เกมส์ Crime City ที่ให้ผู้เล่นจำลองบทบาทเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองในการขจัดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ บูธนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชนริทัศน์กรุงเทพฯ รวมถึงการแสดงดนตรีโดยเยาวชนเมืองและการจัดฉายสารคดีและวงเสวนา ร่วมกับ Documentary Club
 

เชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

 
Introducing the European Youth Capital Partner Cities © RTUS
Introducing the European Youth Capital Partner Cities

เทศกาล “ตวยละอ่อนผ่อเมือง” จัดขึ้นที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท อัตลักษณ์ และเสียงของเยาวชนต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลมีการจัดเวทีพูดคุยเชิงนโยบาย โดยมีการเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการจาก Chiang Mai Learning City และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแลกเปลี่ยนกับนักกิจกรรมเยาวชนเมืองจากเครือข่ายริทัศน์เชียงใหม่และภาคี อาทิ Shan Youth Power และ SYNC SPACE กันอย่างเข้มข้นในประเด็นนโยบายการมีส่วนร่วมของเยาวชนเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการของเครือข่ายริทัศน์เชียงใหม่และภาคีและการแสดงดนตรีโดยเยาวชนเมืองที่บริเวณสวนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้ารับชม เทศกาลสามารถดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนประมาณ 130 คนจากหลากหลายประเทศ เนื่องจากกิจกรรมจัดขึ้นในเขตเมืองเก่าตรงกับถนนคนเดินวันอาทิตย์
 

ขอนแก่น 4 มีนาคม 2566

 
Introducing the European Youth Capital Partner Cities © RTUS
Introducing the European Youth Capital Partner Cities

“เทศกาลเยาวชนแคนคูณ” เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมให้เยาวชนแสดงความกังวลและนำเสนอความคิดสำหรับอนาคตเมืองขอนแก่น กิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City (SCOPC) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จุดเด่นของงานได้แก่วงพูดคุยกับตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นและวิทยากรวัยเยาว์จากองค์กรเยาวชนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกเครือข่ายริทัศน์ขอนแก่น ที่ได้นำเสนอนโยบายการมีส่วนร่วมของเยาวชนและแนวทางในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างแข็งขัน เทศกาลต้อนรับผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการของเยาวชนริทัศน์ การฉายคลิปวิดีโอ “100 Voices of Youth” มินิคอนเสิร์ต และตลาดสินค้าทำมือ
 

กาญจนบุรี 25 มีนาคม 2566

 
Introducing the European Youth Capital Partner Cities © RTUS
Introducing the European Youth Capital Partner Cities

เทศกาลเยาวชนริทัศน์ในจังหวัดกาญจนบุรีใช้ชื่อว่า “Youth for Kanchanaburi City Development” จัดขึ้นที่ Mittapan Skatepark เพื่อแสดงความสนใจและบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาเมือง เทศกาลนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ให้เยาวชนได้พูดคุยกับตัวแทนจากทางเทศบาลโดยตรงและนำเสนอความคิดว่าพวกเขาต้องการจะทำให้กาญจนบุรีเป็นบ้านที่ดีขึ้นสำหรับพวกเขาและคนรุ่นต่อไปอย่างไร เทศกาลได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากเทศบาลเมืองปากแพรก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปากแพรก โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา การแสดงทางวัฒนธรรมและกีฬาโดยเยาวชน และคอนเสิร์ต และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน