กาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นเมืองที่อยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และมีชายแดนติดอยู่กับเพื่อนบ้านประเทศพม่า มีแม่น้ำสายสำคัญทั้งแม่น้ำแควใหญ่และน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสาตร์

ชื่อทีม: ริทัศน์กาญจนบุรี
เมืองในสายตาของเรา


กาญจนบุรีเป็นเมืองที่อยู่และเห็นมาตั้งแต่เด็กๆและได้เติบโตมากับเมืองนี้ทั้งเห็นปัญหาและการแก้ปัญหาในเมืองมาเรื่อยๆซึ่งตัวพวกเราเองถึงจะอยู่เมืองนี้มาแต่ก็ไม่ได้รู้จักเมืองนี้ไปซะทุกซอกมุมของเมือง เมืองยังมีอะไรมากมายให้น่าค้นหาและพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตัวศักยภาพของตัวของเมืองเอง พื้นที่แต่ละพื้นที่ในเมืองกาญจน์ก็ยังมีวิถีชีวิตเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มีสำเนียงน่ารักๆเป็นของตนเอง ถ้าคุณมาเที่ยวคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศทั้งเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์หรือ
เมืองอื่นในจังหวัดก็จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งน้ำตกภูเขาความสงบสวยงามจากธรรมชาติ

กิจกรรมที่อยากทำในเมือง
เมืองกาญจน์เป็นเมืองที่หลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไป คือการเชื่อมต่อเมืองและผู้คนให้เข้าหากัน กิจกรรมที่ต้องทำให้เมืองต้องอาศัย การคมนาคมที่เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง ทั้งการทำงาน ท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณะสุข หรือการใช้ชีวิตพื้นฐาน ล้วนต้องการการคมนาคมเข้ามาเติมเต็มและเชื่อมต่อสิ่งที่ขาดหายไปของเมือง ถ้าเมืองมีการคมนาคม ขนส่งสาธารณะที่ดี สะดวก ปลอดภัย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จะเพิ่มโอกาสที่ดีหลายอย่างให้กับเมืองอย่างมาก และยังส่งเสริมกิจกรรมที่เราอยากทำในเมืองได้ง่ายขึ้น ทั้งใช้เวลากับคนรัก ครอบครัว เพื่อน หรือจะเดินทางไปพื้นที่สาธารณะต่างๆ ก็สะดวกขึ้น

จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองได้อย่างไร
พวกเราอยากเป็นส่วนนึงที่ช่วยในการพัฒนาเมืองและสร้างสรรค์พื้นที่ออกมาเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของคน
เมืองกาญจน์โดยเฉพาะเรื่องคมนาคมพวกเรามีภาพฝันเมืองในอนาคตในแบบที่ดีขึ้นและก็เชื่อว่าคนใน
เมืองกาญจน์ก็จะพร้อมพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นไปกับพวกเรา

วิสัยทัศน์ของเรา
Sustainable Public Transportation and Connecting Cities

สมาชิกในกลุ่ม
จุฑาทิพย์ ทองอยู่ (เม) - อภิญญา บ่อวารี (เก่งกี้) - พรพิมล เขมะนุเชษฐ์ (เฟิน) - ปฐวี กาญจนีย์ (เอ็ม) - นภัสสร สังข์สังวาล (อัยย์)