Publikacije

Izbor vsebuje priročnike, biografije in znanstvene članke v tiskani ali avdiovizualni obliki. Osvetljuje delo služb državne varnosti, obseg političnega pregona, infiltracijo v cerkvah.

Nemčija

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"   deutsch

Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich
[Vedno znova december
Zahod, Stasi, stric in jaz
]
Založba Droemer Knaur, München 2009
ISBN-10 3426274639
ISBN-13 9783426274637
240 str., 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"   deutsch

Fotografien 1968-1984
[Berlin – Četrt Prenzlauer
Fotografije 1968-1984
]
Založba Mark Lehmstedt, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X
ISBN-13 9783937146614
Gebunden, 188 Seiten, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"   deutsch

Alltag und Gesellschaft in der DDR
[Popolnoma normalno življenje
Vsakdan in družba v NDR
]
Založba Primus, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
364 str., 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"   deutsch

Ein Lexikon von A-Z
[Splošno znane zmote o NDR
Leksikon od A-Ž
]
Založba bebra, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
239 str., 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution"   deutsch

Die Geschichte der Jahre 1989/90
[Naša revolucija
Zgodba leta 1989/90
]
Založba Piper, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
520 str, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr"   deutsch

Eine andere Geschichte der DDR
[41. leto
Drugačna zgodba o NDR
]
Založba Böhlau, Dunaj 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
284 str., 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"   deutsch

Band 5: Bundesrepublik und DDR 1949-1990
[Nemška družbena zgodovinaNemška družbena zgodovina
5. knjiga: Zvezna republika in NDR 1949-1990
]
Založba C. H. Beck, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
529 strani, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"   deutsch

Band 3: Statistiken mit CD-ROM
[Neuradni sodelavci Ministrstva za državno varnost
3. knjiga: Statistike s CD-ROMom
]
Založba Ch. Links, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
1024 strani, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"   deutsch

Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
[Izdaja ne zastara
Življenjske zgodbe iz nekoč deljene dežele
]
Založba Hoffmann in Campe, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
349 strani, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"   deutsch

Mein Vater Rudolf Herrnstadt
[Bi bilo lepo? Bilo bi lepo!
Moj oče Rudolf Herrnstadt
]
Založba Berlin, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
415 strani, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"   deutsch

[Enkrat v eksil in nazaj]
Založba Steidl, Göttingen 2008
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
284 strani, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"   deutsch

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
[Delavci v »delavski državi« NDR
Nemške tradicije, sovjetski model, zahodnonemško magnetno polje (1945 - 1971)
]
Založba Dietz, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
893 strani, 68,00 EUR

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost"   deutsch

Der Umgang der DDR mit dem „arisierten“ Eigentum der Juden und die Rückerstattung im wiedervereinigten Deutschland
[Povračilo 4299232 vzhod
Ravnanje z „ariziranim“ imetjem Judov v NDR in povrnitev v ponovno združeni Nemčiji.
]
Založba Klartext, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
255 strani, 27,90 EUR

Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"   deutsch

[Povračilo 4299232 vzhod
Ravnanje z „ariziranim“ imetjem Judov v NDR in povrnitev v ponovno združeni Nemčiji.
]
Založba Klartext, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
255 strani, 27,90 EUR[Najpomembnejše zmote o nemški enotnosti]
Založba Herder, Freiburg 2007
ISBN-10 3451296128
ISBN-13 9783451296123

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"   deutsch

Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen
[Jürgen Fuchs. Literarna pot v opozicijo
V zaporu Berlin-Hohenschönhausen
]
Založba Jaron, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
320 strani, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"   deutsch

Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb
[Mož, ki je odprl zid
Zakaj je podpolkovnik Harald Jäger zavrnil ukaz in s tem pisal svetovno zgodovino
]
Založba Wilhelm Heyne, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
252 strani, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"   deutsch

Über das Schönreden der SED-Diktatur
[Storilci so med nami
O olepševanju diktature SED
]
Založba Propyläen, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
384 strani, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"   deutsch

[Moja zgodba o NDR]
Založba Rowohlt, marec 2007
272 strani
ISBN: 978-3-87134-572-2

Slovaška

"Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989"

[Zločini komunizma na Slovaškem 1948-1989]
Knjiga 1+2
Bratislava Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001
743 str. + 567 str.
ISBN: 8071653136
Prvi del na 744 straneh predstavlja študije znanih slovaških zgodovinarjev o zločinih komunističnega režima na Slovaškem. Drugi del vsebuje osebna pričevanja in literarni pregled komunističnega časa.

Jozef Jablonický: "Samizdat o disente"

[Samizdat o odporu]
Kalligram, Bratislava, 2007
443 str.
ISBN: 8071499411
Knjiga Samizdat o odporu znanega slovaškega zgodovinarja ponuja izbor avtentičnih dokumentov iz let 1976-1989.

Latvija

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"

[Latvijska zgodovina 20. stol.]
Jumava
Rīga
2005
ISBN: 9984058654
443 str.
Izid tudi v francoščini, angleščini in ruščini.

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"

[The Baltic States: Years of Dependence, 1940-1990]
University of California Press; Exp Upd edition; USA
1993
V ZDA:
ISBN-10: 0520082281 ISBN-13: 978-0520082281   
Žepna izdaja, 400 str
Die Avtorji opisujejo in analizirajo kako so baltski narodi preživeli 50 let ruskega kolonializma. Primerjajo zgodovino treh držav in prikazujejo pomembne razlike.

Olaf Mertelsmann (Hr.): " The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956"

[Sovjetizacija baltskih držav 1940-56]
Kleio
Tartu, Estonija
2003
ISBN: 998593041X, 9789985930410
Prispevki s konference „Sovjetizacija baltskih držav 1940-56“. Konferenca je potekala od 9.- 11.5.03 v Haapsalu, Estoniji.

Latvijska komisija zgodovinarjev, Inštitut za zgodovino Latvije, Fakulteta za zgodovino, oba: Latvijska univerza, Riga: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi"

[Totalitarni režimi in njihova represija v Latviji 1940 - 1956]
Latvijas Vēstures institūts
2007
9789984991900
743 str.
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev; 3. knjiga)
Prispevki v letonščini, povzetki v angleščini.

Latvijska komisija zgodovinarjev: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

[Okupacijski režimi v Latviji 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
9789984991962
494 str.
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev; 7. knjiga)
Povzetki v angleščini in nemščini.

Latvijska komisija zgodovinarjev: "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences materiāli, 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

[Sovjetski okupacijski režimi na Baltiku 1944-1959: Politika in njene posledice, prispevki z mednarodne konference 13.-14. junija 2002 v Rigi]
Latvijska zgodovinska založba
ISBN: 9789984991986
462 str., diagrami, tabele
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev, 9. knjiga)
Prispevki in povzetki v letonščini ter angleščini.

Latvijska komisija zgodovinarjev: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi"

[Okupacijski režimi v Latviji 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN: 9789984991993
605 str.
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev, 10. knjiga)
Povzetki v angleščini in nemščini.

Latvijska komisija zgodovinarjev: "Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi"

[Okupacijski režimi v Latviji 1940-1964]
Latvijska zgodovinska založba
2007
ISBN:9789984992129
581 str., diagrami, tabele
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev, 13. knjiga)
Posamezni prispevki tudi v nemščini, povzetki v angleščini.

Sestavil: Dzintars Erglis: "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

[Totalitarni režimi na Baltiku: Raziskovalni rezultati in problemi, mednarodna konferenca 3.-4.6.2004 v Rigi]
Latvijska zgodovinska založba 2005
2005
ISBN:9984601455
283 S.
(Prispevki Latvijske komisije zgodovinarjev, 15. knjiga) Prispevki, povzetki in kazalo v letonščini ter angleščini.

Applebaum, Anne: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"

[Gulag]
Založba Siedler, Nemčija
2003
ISBN: 978-3-88680-642-3
736 str.,
Kako se je iz kaosa v času revolucije razvil razvejen, urejen, centralno voden, po obsegu do tedaj sistem izkoriščanja prisilnega dela brez primere? Kakšen pomen so imeli gulagi in prisilno delo za sovjetski sistem? Kako se je oblikovalo življenje v taboriščih? Günther Heydemann, Frankfurter Allegemeine
Izid tudi v letonskem in ruskem jeziku.

Poljska

Na temo proučevanje komunistične preteklosti/lustracija:

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"

[Vojna za lustracijo]
Varšava: Trio, 2005
251 str.
ISBN 83-7436-017-8

Splošne informacije o komunistični službi državne varnosti na Poljskem in v Srednjevzhodni Evropi:

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Varšava: Inštitut narodnega spomina, 2005
360 str.
ISBN 83-89078-82-1

O komunističnih zločincih v letih 1944-1956

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"

[Zločini sodnikov in tožilcev na Poljskem 1944 - 1956]
pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN 83-88385-65-8

O zločinih v času vojnega stanja

"Raport Rokity"

[Poročilo Jana Rokitaja]
Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW.
wstęp: Jan Rokita;
posłowie: Antoni Dudek, 
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 str.
ISBN 83-89243-97-0

O neformalnih sodelavcih komunistične službe državne varnosti

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"

[Neformalni sodelavci službe državne varnosti 1950 - 1984]
in: "Pamięć i Sprawiedliwość",
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, str. 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"

["Ketman" in "Monika" – paralelna življenjepisa]
in: "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989",
Varšava: Inštitut narodnega spomina 1/2/2005, str. 73 - 362

O poskusih infiltracije v katoliški cerkvi in neformalnih sodelavcih v cerkvenih strukturah:

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."

Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją
[Judežev kompleks]
Ranjena Cerkev. Kristjani v Srednjevzhodni Evropi med uporom in kolaboracijo
Poznań: W drodze, 1999
268 str.
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"

[Metode varnostnega aparata proti Cerkvi in verskim združenjem 1945-1989]
wstęp, wybór dokumentów
redakcja: Adam Dziurok
Varšava: Inštitut narodnega spomina, 2004
620 str.
ISBN 83-89078-72-4

Madžarska

Priročniki

János M. Rainer: "Nagy Imre"

[Biografija Imre Nagyja]
Budimpešta, ZaložbaVince, 2002
184 str.
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"

[Politična biografija Jánosa Kádára
Budimpešta, Szabad Tér in Založba Kossuth, 2003,
405 str.
384 str.
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budimpešta, Založba Osiris, 2006
797 str.
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"

[1956 – Upor na Madžarskem]
Založba C. H. Beck, München 2006
246 str.
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"

[Vademecum. Sodobna zgodovina, Madžarska.]
Budimpešta, Inštitut 1956, 2006
Kažipot - arhivi, raziskovalni inštituti, knjižnice, združenja, muzeji, spominska mesta.

Znanstveni prispevki

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"

[Soočanje s komunistično preteklostjo v današnji madžarski kulturi spominjanja]
V: "Preobrazbe" kultur spominjanja v Evropi po letu 1989
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"

[Soočenje s preteklostjo kot pogoj za civilno družbo]
V: Prisotnost preteklosti. Politična aktualnost zgodovinskega spominjanja v Srednji Evropi. DGAP spisi k mednarodni politiki.
Založba Nomos, Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja   magyar

[Preko liste – spletni dosje Inštituta 1956 o služi državne varnosti na Madžarskem]
Poskus zgodovinske raziskave
Sestavila János M. Rainer, direktor Inštituta 1956, in Judit M. Topits
(Budimpešta, Inštitut 1956, 2005)
v madžarščini

"Élünk! Október 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás"   magyar

["Živimo! 23. oktober. Mladost, revolucija in maščevanje"]
Virtualna razstava Zgodovinskega arhiva službe državne varnosti na Madžarskem

Poučni filmi

DVD o dejavnosti Zgodovinskega arhiva službe državne varnosti in delovanju le-te na Madžarskem v letih 1944-1990

Med drugim s predstavitvijo aktov, zbirko virov za raziskovanje, poučnimi filmi, informacijami za vpogled v akte.
(ISBN 963 7374 27 2, dosegljiv v arhivu)

Poučni filmi službe državne varnosti na Madžarskem

25 poučnih filmov, posnetih v letih 1959-1970 za uslužbence, o vseh področjih dejavnosti službe državne varnosti. Kratke sekvence si lahko ogledate na spletu.
Filmi so na razpolago za raziskovalne namene v Zgodovinskem arhivu.