Politika přístupu k minulosti

Experti z devíti evropských zemí se vyjadrují k období socialismu a popisují, jakým zpusobem se k nemu staví jejich zeme po roce 1990.
  Kundgebung im Tallinner Hirvepark (möglicherweise sogar als Obersevationsaufnahmen vom KGB) | © Okkupationsmuseum Tallin

  Zacházení s dědictvím sovětské epochy v Estonsku

  Zánik NDR v roce 1990 postavil Spolkovou republiku před velkou výzvu. Právnické zpracování stranického režimu SED se pohybovalo na hraně mezi hledisky právního státu a otázkami spravedlnosti. Historické zpracování bylo a je spoluurčováno nacionálně-socialistickou minulostí.více ...
  © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Foto: Engelbert Reineke

  Zacházení se socialistickou minulostí v Německu

  Zánik NDR v roce 1990 postavil Spolkovou republiku před velkou výzvu. Právnické zpracování stranického režimu SED se pohybovalo na hraně mezi hledisky právního státu a otázkami spravedlnosti. Historické zpracování bylo a je spoluurčováno nacionálně-socialistickou minulostí.více ...
  7 Tage im August; Foto: Romualds Pipars, Olegs Kotovics; copyright: Riga Documentary Film Studio

  Politika Lotyšska: Stále ještě ohlížení?

  Padesát let migrace ze sovětských republik lotyšskou společnost rozpoltilo. Na počátku 90. let se v zemi diskutovalo - na pozadí zkušeností ze sovětského období - o různých scénářích dalšího vývoje. Zároveň probíhala debata o režimních sympatizantech a spolupachatelích.více ...
  © Rasa Čepaitienė

  Postoj k sovětské epoše v postkomunistické Litvě

  Po osvobození od komunistického režimu se Litva nejdřív snažila zaplnit "bílá místa dějin". Přitom se objevovalo radikální, morálně motivované nepřátelství mezi politickou pravicí a levicí. Pokus o jednoznačnou desovjetizaci ztroskotal kvůli aktivní účasti bývalých komunistů na reformním procesu.více ...
  Foto: Stanisław Gawliński | © Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

  Dědictví komunismu v Polsku

  V Polsku, které zaujímá v bývalém východním bloku z různých důvodů zvláštní místo, byl komunismus potlačen autoritativní mentalitou ještě před rokem 1989. Po roce 1989 pak země stála před paradoxem, kdy dědicové hnutí Solidarnosc byli ve velké míře zároveň vnímáni jako dědicové mentality lidové republiky a postkomunistická skupina.více ...
  Grenze | © Institut des nationalen Gedächtnisses

  Zacházení s komunistickou minulostí na Slovensku

  Vypořádání Slovenska s totalitní minulostí začalo ještě v době společného státu s Čechy. Právní analýza následovala později. Materiály bývalé státní bezpečnosti byly pro veřejnost zpřístupněny až po roce 2002. V návaznosti na to následoval intenzivní vědecký výzkum.více ...
  Jakub Platz; copyright: Goethe-Institut

  Heroické versus osobní
  Funkce soch a památníků ve slovenském veřejném prostoru

  Když jsem byl malý kluk, stávala na dnešním náměstí Svobody v Bratislavě monumentální socha bývalého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. V parku na Račianskom mýte se tyčil čtyřmetrový pomník Lidových milicí, tedy osamělý milicionář s rukama v kapsách, stojící na socialistickém kladivu. Socha už zpola zapomenutého Júliuse Nagye byla na Odborářském náměstí.více ...
  © Goethe-Institut Ljubljana / Hendrik Kloninger

  Zacházení se socialistickou minulostí ve Slovinsku

  Zacházení se socialistickou minulostí je ve Slovinsku problematické, na počátku 90.let zde došlo souběžně k transformačnímu a emancipačnímu procesu. Až na několik vyjímek se společnosti nepodařilo se od někdejšího režimu J.Tita distancovat.více ...
  Das „Jan Palach und Jan Zajíc“-Denkmal am Wenzelsplatz | © Archiv ÚSD AV ČR und Tomáš Vlček

  Češi a břemeno jejich komunistické minulosti

  "Sametová revoluce" vedla v České republice po roce 1989 směrem k "národnímu smíření", který zúčtování s komunistickým režimem ztěžoval. První vlna lustrací zasáhla pouze vlastní řady, dekomunizace se omezila zprvu pouze na státní správu.více ...
  Budapest 1956, Foto / © Ede Fabian

  Zacházení s komunistickou minulostí v dnešní maďarské kultuře historické paměti

  Maďarsko, které požívalo již před rokem 1989 jisté svobody, prožilo poměrně hladký přechod moci. Zpracování komunistické minulosti mělo tři etapy, přičemž se maďarská kultura vzpomínání nedokázala oprostit od vlivu antagonistického rozporu mezi dvěma totalitními ideologiemi.více ...