Pollitika minulosti

Experti z deviatich európskych krajín hodnotia obdobie socializmu a popisujú diskusie vo svojich krajinách po roku 1990.
  Kundgebung im Tallinner Hirvepark (möglicherweise sogar als Obersevationsaufnahmen vom KGB) | © Okkupationsmuseum Tallin

  Zaobchádzanie s dedičstvom sovietskej éry v Estónsku

  Zrútenie politického systému v NDR (Nemecká demokratická republika) postavilo v roku 1990 Spolkovú republiku Nemecko pred veľké výzvy. Právne spracovanie režimu SED (Jednotná socialistická strana Nemecka) sa dostalo do vyhrotenej situácie medzi aspektami právneho štátu a otázkami spravodlivosti. Historické spracovanie určovalo a aj určuje spoločná nacionalistická minulosť.ďalej ...
  © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Foto: Engelbert Reineke

  Správa "Zaobchádzanie so socialistickou minulosťou v Nemecku"

  Zrútenie politického systému v NDR (Nemecká demokratická republika) postavilo v roku 1990 Spolkovú republiku Nemecko pred veľké výzvy. Právne spracovanie režimu SED (Jednotná socialistická strana Nemecka) sa dostalo do vyhrotenej situácie medzi aspektami právneho štátu a otázkami spravodlivosti. Historické spracovanie určovalo a aj určuje spoločná nacionalistická minulosť.ďalej ...
  7 Tage im August; Foto: Romualds Pipars, Olegs Kotovics; copyright: Riga Documentary Film Studio

  Politika Lotyšska: ešte stále pohľad späť?

  Päť desaťročí lotyšskú spoločnosť rozvracala migrácia zo sovietskych republík. Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia krajina na pozadí skúseností sovietskej éry riešila rôzne scenáre svojho ďalšieho vývoja. Súčasne prebiehali diskusie o súbežnej etape a spoluúčasti počas sovietskej éry.ďalej ...
  © Rasa Čepaitienė

  Postoj k sovietskemu obdobiu v postkomunistickej Litve

  Po oslobodení od komunistického režimu sa Litva najprv pokúsila vyplniť "biele miesta histórie". Pritom vyšli najavo radikálne, morálne motivované nepriateľstvá medzi politickou pravicou a ľavicou. Aktívnou účasťou bývalých komunistov na reformnom procese zlyhalo jednoznačné zrušenie systému sovietskej moci.ďalej ...
  Foto: Stanisław Gawliński | © Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

  Dedičstvo komunizmu v Poľsku

  V bývalom východnom bloku, v ktorom Poľsko zaberalo z rôznych dôvodov zvláštne miesto, potlačila komunizmus autoritatívna mentalita ešte pred rokom 1989. Po roku 1989 bola krajina konfrontovaná s paradoxom, že prívrženci hnutia Solidarita boli vo väčšej miere dedičmi mentality ľudovej republiky, než postkomunistické skupiny.ďalej ...
  Hranica | © Ústav pamäti národa

  Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku.

  Vyrovnanie sa Slovákov s totalitnou minulosťou začalo v spoločnom štáte s Čechmi. Neskôr nasledovalo právne spracovávanie tohto režimu. Dokumenty bývalej Štátnej bezpečnosti boli verejnosti prístupné až po roku 2002. V nadväznosti na to sa začalo v danej oblasti intenzívne vedecky pracovať.ďalej ...
  Jakub Platz; copyright: Goethe-Institut

  Heroické verzus osobné
  Funkcia sôch a pamätníkov v slovenskom verejnom priestore

  Keď som bol malý chlapec, na dnešnom Námestí slobody v Bratislave stála monumentálna socha bývalého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. V parku na Račianskom mýte sa týčil štvormetrový Pomník Ľudových milícií, čiže osamelý milicionár s rukami vo vreckách, stojaci na socialistickom kladive.ďalej ...

  Vyrovnávanie sa so socialistickou minulosťou v Slovinsku

  Vyrovnanie sa so socialistickou minulosťou je v Slovinsku rovnakým problémom ako doba, keď súčasne začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prebiehal v krajine transformačný a emancipačný proces. Až na výnimky, sa spoločnosti nepodarilo dištancovať od bývalého režimu a od titoizmu.ďalej ...
  Das „Jan Palach und Jan Zajíc“-Denkmal am Wenzelsplatz | © Archiv ÚSD AV ČR und Tomáš Vlček

  Česi a bremeno ich komunistickej minulosti

  "Nežná revolúcia" nasmerovala Českú republiku po roku 1989 do obdobia "národného zmierenia", čo sťažovalo vyrovnanie sa s komunistickým režimom. Prvé lustračná vlna zahrnula iba vlastné rady a dekomunizácia sa spočiatku obmedzovala len na štátnu správu.ďalej ...
  Budapest 1956, Foto / © Ede Fabian

  Zaobchádzanie s komunistickou minulosťou v súčasnej maďarskej kultúre historickej pamäti

  Maďarsko, ktoré si užívalo určité slobody už aj pred rokom 1989, zažilo v porovnaní s inými krajinami pomerne bezproblémové odovzdanie moci. Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou prebehlo v troch etapách, pričom sa kultúra pamäti nevedela odlúčiť od toho, že by ju určoval antagonistický rozpor dvoch totalitných ideológií.ďalej ...