Jak fungují volby do německého sněmu

Foto: © Patrick HamouzFoto: © Patrick Hamouz
Dva volební systémy = dva hlasy? To zní komplikovaně. Foto: © Patrick Hamouz

„Máte dva hlasy“. Tato věta, vyvedená velkými písmeny na hlasovacích lístcích, vyvolává v nejednom voliči určitou bezradnost. Poslanci do německého parlamentu jsou voleni podle principu „personalizovaného poměrného volebního systému“. Jedná se o volební systém kombinující poměrný a většinový volební systém. Platí tedy: dva volební systémy = dva hlasy? Zdá se to docela komplikované.

Německý parlament vzniká kombinací poměrné a většinové volby. Mělo by jít o spojení výhod obou systémů… nebo minimalizování jejich nevýhod. Záleží na úhlu pohledu.

Čistě většinový volební systém vede obvykle ke vzniku politického systému dvou velkých stran; menší strany a tedy i menšinové zájmy v tomto systému přicházejí zkrátka. Zato většinový systém zpravidla vede k jednoznačným volebním výsledkům a stabilní vládní většině.

Naopak v systému založeném na poměrné volbě hrozí roztříštění parlamentních sil, pokud je v parlamentu zastoupeno velké množství (malých) stran. Aby se vytvořily vlády, seskupují se strany zpravidla do koalic, což není vždy jednoduchý úkol. Avšak výsledky poměrného hlasování přesněji odrážejí „vůli voličů“, neboť v něm mají menší a střední strany silnější pozici, respektive jim vůbec umožňuje do parlamentu vstoupit.

Na následujících stránkách se dozvíte, kde a jak se oba systémy ve volbách do německého parlamentu uplatňují.

1. První hlas: Vítěz bere všechno
2. Druhý hlas… proč je „důležitější“

3. Pětiprocentní klauzule… překročit a vloudit se

4. Převislé mandáty: 299 + 299 = 622?


1. První hlas
Patrick Hamouz
překlad: Martina Stejskalová

Copyright: jádu / Goethe-Institut Prag
září 2013

  Témata jádu

  #Klartexte – Na rovinu
  Pozorné, nevzrušené a kritické přijímání médií pomáhá. Ten, kdo rozumí a umí rozpoznat mechanismy mediální manipulace a dezinformace, minimalizuje riziko, že bude podveden. To je cílem našeho projektu #Klartexte. více...

  Na venkově
  Klišé o venkově a provinčnosti existuje (ve městě) spousta. Ale co je na tom vlastně pravdy? Porozhlédli jsme se. více...

  Smíšená čtyřhra | V4
  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Až po uši
  Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...