გერმანული ენა

მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი   deutsch

საკონტაქტო პირი - ლალი ხუროძე
მისამართი: ტოვსტონოგოვის ქ. 2
ტელეფონი: +995 32 95 04 15

პედაგოგიკის ინსტიტუტი   deutsch

ასპირანტურის განყოფილების ხელმძღვანელი: მზია გელაშვილი
მისამართი: ზანდუკელის ქ. 3, 0108 თბილისი, საქართველო

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერისტეტი   deutsch

მისამართი: თამარ მეფის ქუჩა 59, 4000 ქუთაისი, საქართველო
ტელეფონები: +995 231 4 02 89, 4 38 42, 9 95 31, 2 06 90, 5 50 03

პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი   deutsch

საკონტაქტო პირი: მარიკა მარჯანიძე
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი 186. 0102 თბილისი, საქართველო

TestDaF-ის ცენტრი - ბაქოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   deutsch

საკონტაქტო პირი: Andrej Götze
Tel: + 994 12 4391265
Mail Symbolinfo@daad.baku.az

TestDaF-ის ცენტრი - თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი   deutsch

გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახური (DAAD)
მისამართი: ზანდუკელის ქ. 16, 1108 თბილისი.
Tel./ Fax: + 995 32 920926
Mail Symbolinfo@daad.org.ge

Giwi Margwelaschwili Preis

Ein Preis des Goethe-Instituts und des DVV International für Verdienste um die deutsch-georgischen Kulturbeziehungen.

კაფე "გოეთე"

მობრძანდით ჩვენს კაფეში!

ინტერნეტ-სია

გთხოვთ ჩაეწეროთ!

Make it in Germany

Portal for international experts offering comprehensive information on living and working in Germany.