ჩვენი შემოთავაზება

წიგნების გატანა

ბიბლიოთეკა ღიაა ფართო საზოგადოებითვის და მისი წიგნებითა და მედიასაშუალებებით სარგებლობა უფასოა.

ონლაიე

„ონლაიე“  საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული ვერსიაა, რომელიც დიგიტალური მასალების გამოყენების საშუალებას გაძლევთ.

მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა

ჩვენი მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა მხარდაჭერას უწევს გერმანელი ავტორების წიგნების სხვა ენაზე გამოცემას. 

სერვისი ბიბლიოთეკარებითვის

ბიბლიოთეკარებს  ვთავაზობთ ღონისძიებებს, დარგობრივ ინფორმაციასა და ურთიერთთანამშრომლობით შექმნილ პროექტებს.