საინფორმაციო ბიულეტენი

ჩვენ მოგაწვდით აქტუალურ ინფორმაციას ღონისძიებებისა და სხვადასხვა შემოთავაზებების შესახებ.თქვენი პირადი მონაცემები შეინახება და არ გავრცელდება მესამე პირზე. თქვენ შეგიძლიათ სურვილის მიხედვით ამოიშალოთ სიიდან, ან თქვენი სახელი/გვარის ან ელ.ფოსტის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ელ.ფოსტით, ფაქსით ან ტელეფონით:


Tel.: +995 32 938945
Fax: +995 32 934568