საინფორმაციო ბიულეტენი

ჩვენ მოგაწვდით აქტუალურ ინფორმაციას ღონისძიებებისა და სხვადასხვა შემოთავაზებების შესახებ.

თქვენი პირადი მონაცემები შეინახება და არ გავრცელდება მესამე პირზე. თქვენ შეგიძლიათ სურვილის მიხედვით ამოიშალოთ სიიდან, ან თქვენი სახელი/გვარის ან ელ.ფოსტის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ელ.ფოსტით, ფაქსით ან ტელეფონით:

info-tbilissi@goethe.de
Tel.: +995 32 938945
Fax: +995 32 934568