დაიწყე. Fit in Deutsch 2–ით – გამოცდა მოზარდებისათვის

გოეთეს ინსტიტუტის A2 დონის სასერთიფიკატო გამოცდა  Fit Deutsch 2 დოკუმენტალურად ადასტურებს თქვენი გერმანული ენის ელემენტარულ ცოდნას, რომელიც საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს ექვსსაფეხურიანი სკალის პირველ საფეხურს (A2) შეესაბამება.

გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში თქვენ ადასტურებთ, რომ შეგიძლიათ:

 • ყოველდღიურ სიტუაციებში მოკლე მარტივი კითხვების, მითითებების და ინფორმაციის, მათ შორის ავტომოპასუხის, აეროპორტებში და სადგურებში გამოცხადებული ინფორმაციის და მოკლე დიალოგების გაგება,
 • მოკლე ტექსტურ ინფორმაციებში, საინფორმაციო დაფებზე და აგრეთვე მცირე ზომის განცხადებებში თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის ამოკითხვა და გაგება,
 • მოკლე პირადი ინფორმაციის დაწერა,
 • საუბარში თავის წარდგენა და მარტივ პირად კითხვებზე პასუხის გაცემა,
 • ყოველდღიურ სიტუაციებში მარტივი კითხვების დასმა და დასმულ კითხვებზე რეაგირება.
 • ყოველდღიუს ცხოვრებაში მოთხოვნის ან შეკითხვის ჩამოყალიბება, პასუხის გაცემა ან  რეაგირება
დამატებითი ინფორმაცია და მასალები იხილეთ:
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

  დამატებითი ინფორმაცია


  თემა :

  კალენდარი
  გოეთეს ინსტიტუტი

  Mein Weg nach Deutschland

  A website for learners of German with games, videos and useful information about life in Germany

  გერმანული ენის შესწავლა და სწავლება

  გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტ-პორტალი

  Start Deutsch 1

  ვადები და რეგისტრაცია

  Prüfung Start Deutsch 1 in Armenien

  Termine und Einschreibung

  Prüfung Start Deutsch 1 in Aserbaidschan

  Termine und Einschreibung