Dichter und Redner

XIII / xiii - நிக்கோலாய் கோபஸ் / ಸುನೀತ. ೧೩ / സോണററ്

XIII
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen

... wie ein stern aus eigner schwere
sich im teilchennebel selbst formiert
und sogleich in einer kräftekehre
wieder an sich selbst verliert,

als ob beim rühren in der kaffeetasse
plötzlich alles am ereignishorizont
hineingeriete in den sog der masse,
wo im zentrum die idee der schwärze wohnt,

kollabiert frühmorgens ein sekundenglück
(aus restlicht, eingekrümmt vor lauter mühe
abzustrahlen aus geträumtem trümmerfeld)

wie ein perfekt geformtes zuckerstück,
das ungerührt in abgekühlter brühe
endlos lang in sich zusammenfällt.

 

aus: „amabilis insania“, in hard cover, ardey verlag, münster/köln 2006.

xiii - நிக்கோலாய் கோபஸ்

எவ்வாறு ஒளிர்திரளிலிருந்து
தன்னைத்தான் உருவாக்கிக் கொண்ட விண்மீன்
தன் சுமையால் தன்னையே இழக்கிறதோ,
எவ்வாறு காப்பிக் கோப்பையைக் கலக்கும்போது
வெளிவிளிம்பில் இருப்பவை
மையத்துக்குள் ஈர்க்கப்படுகிறதோ,

எவ்வாறு அறிய முடியாக் கருந்துளைக்குள்
விடியலில் துகள் திரள் ஒளி
ஒருகண மகிழ்வாக மங்கி வீழ்கிறதோ,

எவ்வாறு கருந்துளைக்குள்ளிருந்து மின்ன முயல்கிறதோ
எவ்வாறு சிதிலத் துகள்களிலிருந்து ஒளிர்கிறதோ
எவ்வாறு கச்சிதமாக உருவான சர்க்கரைக் கட்டி
ஆறிய பானத்தில் முடிவற்றுத் தனக்குள்ளேயே கரைகிறதோ...
@

Übersetzung Tamil: Sukumaran

ಸುನೀತ. ೧೩
ತನ್ನದೇ ಭಾರದಿಂದುಂಟಾದ ತಾರೆಯಂತೆ
ತನ್ನ ದೇಹದ ಕಣವೇ ತಾನಾಗಿರುವುದು
ಕರಗಿಹೋಗುವುದು  ತಾನೇ ಕುಂದಿದಂತೆ
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು

ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪೊಳಗೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ
ಕುಸಿಯುವುದು ಸಮಸ್ತ ರಾಶಿ ಕತ್ತಲಿನೊಳಕ್ಕೆ
ಇರುಳೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು

 

ಕುಸಿಯುವುದು ಬೆಳಗಿನ ಅರೆಕ್ಷಣದ ಸುಖ
(ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳಕು, ಬವಳಿ ಬಾಗಿ ಬರುವುದು
ಕನಸ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಅವಶೇಷ)

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಚ್ಚಿನ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವುದು
ಕಲಕದಿರುವ ತಣ್ಣನೆಯ ಪೇಯದಲ್ಲಿ
ಮುಗಿಯದೇ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಕರಗುವುದು

Übersetzung Kannada: Abdul Rasheed

സോണററ്
ഒരുതാരമതിന്റെ പിണ്ഡമാർ-
ന്നുയരെ ധൂളിയില്‍നിന്നുമെല്ലവേ
അതിഗംഭീരമൊരൂർജ്ജയോജന
ത്തികവിൽ രൂപമെടുത്ത മാതിരി,

അതുപിന്നെ ക്ഷണത്തിലുഗ്രമാം-
ഊർജ്ജസ്ഫോടനഹേതുവാൽ സ്വയം
തന്നിൽ തന്നെ തകർന്നു നഷ്ടമായ്
തണിയുംപോലെയുമായിരിക്കണം

അവശിഷ്ടമിടയ്ക്കു രശ്മിയെ
തെളിയിക്കാനതി യത്നമേല്‍ക്കയാൽ
വളവാർന്ന വെളിച്ചമേകിടും
നിമിഷാനന്ദസുഖം വളർന്നത്‌
തമസ്സിന്നാശയ ഗർത്തമൊന്നിലേ-
ക്കനിശം വീണു തകർന്നിടുംപടി,
കാപ്പിക്കപ്പിലിളക്കിയാലതിൻ-
ഓളം വക്കുവരേചലി-
ച്ചൊടുവിൽ നിശ്ചലകേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ
തിരികേയെത്തി ശമിച്ചിടാം സ്വയം.
പരിപൂർണ്ണാകൃതി കൈവരിച്ചൊരാ-
മധുരക്കട്ട യുതിർന്നു തീർന്നിടാം.


Übersetzung Malayalam: Veerankutty

 

Biografie Nicolai Kobus

Weitere Gedichte

und was wenn /
ಸರಿ, ಏನೀಗ / என்ன செய்வது?


DAS WESPENNEST /
ಕಣಜದ ಗೂಡು / ഒരു കടന്നൽക്കൂട്