„Pogledajte Bosnu“

Ova publikacija predstavlja zbirku dokumenata Emine Č. Kamber iz njenog dugogodišnjeg uspješnog rada sa mladima u Bosni i Hercegovini. Pored njenih vlastitih tekstova, javnosti se prezentiraju prije svega tekstovi i umjetnička ostvarenja nadarenih mladih ljudi iz BiH.
Tekstovi i slike su primjenjivi u nastavi. Sadržaji zapisa i slika su dvojezični, te na jedan poseban, kritički način opisuju današnju situaciju i položaj mladih u BiH. Ovi radovi stoga mogu da posluže kao povod za diskusije ili motiv za pisanje.

Kroz slike mladi prikazuju svoja raspoloženja, maštanja i snove, a one se mogu upotrijebiti i u nastavi njemačkog jezika, npr. pogađanjem naslova ili povezivanjem odgovarajuće slike i teksta.

Moguća je narudžba određenog broja primjeraka u cilju sprovedbe školskih projekata kod:
Mirza Kovačević
mirza.kovacevic@goethe.de