Εξετασεις Γερμανικων Ηλεκτρονικα

Ein Mann, eine Frau, ein Mann sitzen einzeln hintereinander an einem Schreibtisch mit aufgeklappten Laptop. Vor den Personen steht eine Lehrkraft. © Goethe-Institut

Οι εξετάσεις Γερμανικών οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά είναι:

  • φιλικές στο χρήστη χάρη στις έξυπνες λειτουργίες που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα οι ασκήσεις ανοικτού τύπου, η ένδειξη για το διαθέσιμο χρόνο και η δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους της γραμματοσειράς.
  • ευέλικτες στη διεξαγωγή.
  • με τον αειφόρο σχεδιασμό τους εξοικονομούνται πόροι.

Έτσι διεξάγονται οι εξετάσεις ηλεκτρονικά

Οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά στο Εξεταστικό Κέντρο σε φορητούς υπολογιστές του Ινστιτούτου με γερμανικό πληκτρολόγιο. Στον φορητό υπολογιστή οι συμμετέχοντες στην εξέταση ολοκληρώνουν τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (με ακουστικά). Η ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου διεξάγεται ως συνήθως από έμπειρους εξεταστές του Goethe-Institut. Δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της εξέτασης από το σπίτι.

  Ημερομηνία εξέτασης Δήλωση συμμετοχής 
Goethe-Zertifikat B1/B1J digital 06/07/2023 15/05 - 15/06/2023
  21/11/2023 23/10 - 07/11/2023
     
Goethe-Zertifikat B2/B2J digital 04 & 05/07/2023 15/05 - 15/06/2023
  14/11/2023 16/10 - 31/10/2023 

Δήλωση συμμετοχής μέσω της υπηρεσίας Webshop 

Webshop: Goethe-Zertifikat B1 (για ενήλικους/για εφήβους)
Webshop: Goethe-Zertifikat B2 (για ενήλικους/για εφήβους)

Προσοχή: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!
 

Goethe-Zertifikat B1 ηλεκτρονικά

© Goethe-Institut

Tutorial Κατανόηση Γραπτού Λόγου

© Goethe-Institut

Tutorial Κατανόηση Προφορικού Λόγου

© Goethe-Institut

Tutorial Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Goethe-Zertifikat B2 ηλεκτρονικά

© Goethe-Institut

Tutorial Κατανόηση Γραπτού Λόγου

© Goethe-Institut

Tutorial Κατανόηση Προφορικού Λόγου

© Goethe-Institut

Tutorial Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Εξεταστικού Τμήματος: pruefungen-athen@goethe.de ή  +30 210 3661020.