Περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι ενότητες

Το Goethe-Zertifikat B2 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).
Η εξέταση θα διεξάγεται σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Θα διεξάγεται και θα αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις σε forum, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις, απόψεις και κανόνες.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Εκφράζετε και αιτιολογείτε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπλέον συντάσσετε ένα επίσημο μήνυμα στα πλαίσια της επαγγελματικής επικοινωνίας.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα βασικά σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Κάνετε μια σύντομη παρουσίαση πάνω σ' ένα θέμα που σας δίνεται και συζητάτε γι' αυτό με τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή σας ανταλλάσσοντας επιχειρήματα.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες..

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 για ενήλικες συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται -ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης- 600 με 800 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
  • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.