Claim Goethe Institut Claim Goethe Institut

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Συχνές ερωτήσεις

Αν έχετε κι άλλες απορίες για τα πιστοποιητικά A1 έως C2 του Goethe-Institut, ενημερωθείτε δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας σε μια από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες που λειτουργούν στα Εξεταστικά μας Κέντρα (στα Goethe-Institut, τα Κέντρα Goethe ή τους συνεργαζόμενους φορείς).