Niurnbergo rekomendacijos ankstyvajam užsienio kalbos mokymui

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

Goethe’s institutas, padedamas ekspertų iš 22 pasaulio šalių, 1996 metais parengė Niurnbergo rekomendacijas ankstyvajam užsienio kalbų mokymui. Tai padaryta siekiant sukurti kuo universalesnius pagrindus bendrosioms ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo programoms. 

Nuo pirmųjų rekomendacijų parengimo praėjo daugiau nei dešimtmetis, bet jų aktualumas iš esmės nesumenko. Vis dėlto pokyčiai visuomeniniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime, naujų technologijų diegimas ir su žiniasklaida susijusi įvairialypė vaikų patirtis bei lūkesčiai daro įtaką ankstyvajam mokymui. Be to, vaikų mokymosi psichologijos tyrimai plečia supratimą apie pirmuosius vaikų užsienio kalbų mokymosi metus. 

Nauja Niurnbergo rekomendacijų ankstyvajam užsienio kalbų mokymui redakcija iš dabartinės perspektyvos aprašo sudėtingą ankstyvojo užsienio kalbų mokymo prielaidų kompleksą ir atskleidžia besimokančio 4–10 metų vaiko potencialą bei poreikius. Į anksti prasidedantį mokymą žiūrima ne iš tam tikros švietimo sistemos ar konkrečios institucijos požiūrio taško, bet siekiama perteikti kiek įmanoma platesnę perspektyvą.

Šis leidinys skirtas visiems, kurie vienaip ar kitaip susiję su ankstyvuoju užsienio kalbų mokymu: atsakingiems už sprendimų priėmimą asmenims, mokyklų vadovams, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų dėstytojams, jau dirbantiems ir besirengiantiems darbui pedagogams bei darželių auklėtojoms, taip pat studentams. Leidinio temų spektras aprėpia ir tėvus bei kitus vaiko aplinkoje veikiančius asmenis, vaiko lavinimo procese dalyvaujančius greičiau netiesiogiai, bet darančius esminę įtaką jo raidai.