Niemiecki z Hansem Hase
w przedszkolu i zerówce

Hans Hase Goethe-Institut e.V.

Niemiecki z Hansem Hase – to motywujący do nauki program dydaktyczny dla przedszkoli i zerówek, dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.

Program obejmuje 30 jednostek dydaktycznych:

 • 20 jednostek tematycznych
 • 4 jednostki powtórzeniowe
 • 6 jednostek wokół świąt i uroczystości
Jednostki zostały zaplanowane na 40 minut, a każdą z nich można zrealizować na raz lub w dwóch blokach po 20 minut.

Praca z Hansem Hase ma sens podczas ostatniego roku przedszkola lub zerówki, zanim dzieci pójdą do szkoły. Stwarza to bardzo dobrą podstawę do dalszej nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej.

Lekcje z Hansem Hase prowadzone są przez wychowawców lub odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli w przedszkolu. W ten sposób dzieci uczą się nowego języka w środowisku, które znają i w którym czują się pewnie i bezpiecznie.
Program oparty jest na najnowszej wiedzy w dziedzinie wczesnej nauki języków obcych, został opracowany w latach 2008-2009 przez Goethe-Institut w Budapeszcie dla dzieci w wieku przedszkolnym (6-8 lat) bez znajomości języka niemieckiego i z powodzeniem przetestowany w przedszkolach i szkołach podstawowych. Materiał realizuje zalecenia programowe zawarte w podręczniku dla wychowawców przedszkolnych "Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten".
 

Program z Hansem Hase korzysta z naturalnego zainteresowania dzieci nowymi rzeczami. Uczą się języka obcego w podobny sposób jak języka ojczystego: poprzez słuchanie, widzenie i mówienie (wzgl. mówienie-działanie). Dzieci
 • bawią się
 • śpiewają
 • tańczą
 • rymują
 • wykonują coś ręcznie
 • i robią wiele więcej.
Hans Hase towarzyszy im i dba o to, aby dzieci dobrze się bawiły podczas nauki. W ten sposób dzieci rozwijają pozytywne nastawienie do nauki języków obcych, a tym samym solidną podstawę motywacji do późniejszego obcowaniu z językami.

Jakie tematy poruszane są w tych 30 jednostkach dydaktycznych?
 • Kim jestem …
 • Mój dom
 • Lubię …
 • Moi przyjaciele
 • Moje zabawki
 • Raz, dwa, trzy…
 • Czerwony, niebieski, żółty i zielony
 • Brrr, zimno
 • Moje ubrania
 • Sport
 • Mikołaj
 • Święta Bożego Narodzenia
 • Wielkanoc
 • Urodziny
Co potrafią dzieci po 30 jednostkach dydaktycznych z Hansem Hase?
Dzieci
 • znają słowa, struktury i proste zdania w niektórych obszarach tematycznych, które są dla nich istotne,
 • potrafią odpowiedzieć niewerbalnie lub werbalnie, używając prostych środków, na niektóre proste pytania w znanych im obszarach tematycznych,
 • znają niektóre piosenki, rymowanki i wierszyki,
 • potrafią przedstawić historyjkę w grupie.
Jeszcze ważniejsze jest to, że dzieci chętnie obcują z językiem niemieckim, mają pozytywne nastawienie do języka i kultury niemieckiej oraz są ogólnie otwarte na języki i kultury.
Program z Hansem Hase oferuje obszerny zestaw materiałów dla nauczycieli i dzieci.
Zestaw materiałów składa się z:
 • podręcznika dla nauczycieli (szczegółowe plany jednostek lekcyjnych z celami, krokami, wkładem językowym itp.),
 • ponad 100 kolorowych obrazków różnej wielkości,
 • 50 arkuszy z zadaniami, wycinankami i kolorowankami dla dzieci
 • płyty CD z wszystkimi piosenkami i ich wersjami playback dla wychowawców/nauczycieli
 • płyty CD z wszystkimi piosenkami dla dzieci
Dzieci otrzymują od wychowawcy/nauczyciela wszystkie rekwizyty, materiały, arkusze zadań itd. i pracują z nimi w przedszkolu. Wytwory powstałe podczas poszczególnych lekcji są starannie przechowywane i umieszczane przez dzieci w swojej teczce Hansa Hase podczas lekcji powtórzeniowej, która następuje po każdej piątej jednostce. W ten sposób rodzice i dziadkowie mogą również śledzić postępy w nauce swoich dzieci.

Płyty CD Hansa Hase dla dzieci można zamówić osobno, aby każde dziecko mogło otrzymać płytę CD Hansa Hase na początku programu. Dzięki temu dzieci mogą w domu słuchać i śpiewać nowo poznane piosenki, wierszyki i rymowanki. Jeśli mają ochotę, mogą pokolorować kolorowanki z Hansem Hase, które wychowawca/nauczyciel rozdaje na koniec lekcji.
Tutaj znajdą Państwo ilustracje, szablony i podręcznik dla nauczyciela do pobrania.
 
Przejdź do materiałów do pobrania bezpłatnie
 
Pytania dotyczące zestawu materiałów „Niemiecki z Hansem Hase - w przedszkolu i zerówce” prosimy kierować do:
Maximilian Weiss
tel. + 48 22 50590-28
Maximilian.Weiss@goethe.de

Ze względu na ogromne zainteresowanie wszystkie zestawy zostały już rozdane.