Recomandările de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

Recomandările de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine, apărute la Goethe-Institut în anul 1996, au fost elaborate în colaborare cu numeroşi experţi din 22 de ţări din lumea întreagă cu scopul de a oferi învăţământului timpuriu al limbilor străine un suport curricular general valabil atât cât este posibil.

Această nouă prelucrare a Recomandărilor de la Nürnberg privind învăţarea timpurie a limbilor străine descrie condiţiile complexe ale învăţarii timpurii a limbilor străine dintr-o perspectivă actuală (moderna), astfel încât potenţialul şi nevoile unui copil de 4-10 ani devin explicite. În afară de aceasta, începerea de timpuriu a învăţării unei limbi străine nu trebuie să fie privită din punctul de vedere al unui anume sistem de învăţământ, deci nici din perspectiva unei anume instituţii, ci dintr-o perspectivă pe cât posibil general valabilă.

Această publicaţie se adresează tuturor celor care activează în domeniul învăţării timpurii a limbilor străine, factorilor de decizie, directorilor de şcoli, multiplicatorilor (formatorilor), cadrelor didactice şi educatoarelor/ -ilor care şi-au încheiat formarea sau sunt în curs de formare, precum şi studentilor. Ea poate interesa şi pe părinţi şi pe alţi factori din mediul copilului, care participă la procesul de educare a copilului mai degrabă indirect, care însă au o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării acestuia.