Rådgivning och information

Våra språkprov

Goethe-Instituts tyskprov motsvarar nivåerna inom den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) – från A1 för nybörjare till C2 för den högsta språknivån.

Du kan vid flera tillfällen per år avlägga ett språkprov (nivå A1 till C2) på Goethe-Institutet i Stockholm. Vi genomför även prov på skolor men bara med grupper på minst tio elever.
Nivåerna i den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GER)

Ehegattennachzug (anhöriginvandring av make/maka i Tyskland)

Goethe-Institut i Stockholm erbjuder även provet Start Deutsch 1. För vissa personer krävs det att de får godkänt på Start Deutsch 1 för att de ska kunna ansöka om tyskt uppehållstillstånd.
Vanliga frågor om Ehegattennachzug (anhöriginvandring av make/maka i Tyskland)

TestDaF

Vi erbjuder två provtillfällen per år för att göra TestDaF. För anmälan till prov och vidare information gå till deras webbsida
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida

upp