Vanliga frågor

Här följer några vanliga frågor om Goethe-institutets prov.

Om du har en fråga om Goethe-institutets certifikat A1 till C2, hör av dig till något av våra testcenter (lokala Goethe-institut, Goethe-center eller samarbetspartner).

Proven är till för alla som är intresserade och du behöver inte ha tyskt medborgarskap för att genomföra dem. Proven tjänar till att intyga dina kunskaper om tyska som främmandespråk.
Proven har emellertid en rekommenderad minimiålder..


Du har tillåtelse att lämna rummet för att gå på toaletten och det kommer att noteras av provledaren.

Indelningen i nivåerna A1 till C2 (Goethe-Zertifikat A1 till C2) har skett enligt de gemensamma europeiska referensramarna för språk (GER). Läs mer på
Nivåindelning för Goethe-institutets prov och språkkurser
Gemensam europeisk referensram för språk (GER)

Det räcker inte med ett intyg på att du deltagit i en språkkurs, genomfört ett nivåtest, ett annat prov eller liknande.

Bara ett provintyg som bekräftar att du klarat av något av Goethe-Zertifikat A1 till C2 eller Kleine/Große Deutsche Sprachdiplom gäller som intyg på motsvarande kunskaper i tyska som främmande språk.

Proven Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom och Großes Deutsches Sprachdiplom gäller språkligt intyg för dig som vill studera på högskola eller universitet i Tyskland. Därmed behöver du inte kunna visa upp ett intyg från genomfört TestDaF-prov eller andra högskolerelaterade prov (DSH).

För att få reda på vilka språkliga krav som gäller för den högskola du vill studera vid, var god vänd dig direkt till högskolan eller universitet eller gör en sökning med hjälp av sajten www.sprachnachweis.de.

Det skriftliga momentet i alla Goethe-institutets prov utvärderas och rättas enligt 2006 års rättstavningsregler. Vi utgår från underlaget “DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (från och med 24:e upplagan 2006) och “WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (från och med 2006).

Du hittar aktuella rättskrivningsregler på:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

Hur fort vi lär oss varierar från person till person, och hur lång tid det tar för just dig att nå en viss språknivå beror på en rad faktorer, så som engagemang, tid och övningsmöjligheter.

Om du redan kan ett eller flera språk går det ofta fortare att lära sig tyska. Det spelar stor roll om du läser en språkkurs i ditt hemland eller i Tyskland, där du får höra och tala tyska även utöver undervisningstimmarna.

Undervisningens intensitet (t.e.x intensiv- eller kvällskurs) är också viktig för läroprocessen. Vänd dig gärna till det center där du vill genomförpa provet för att få reda på mer.

Övningsmaterial finns på infosajten för respektive prov. Där hittar du
  • Material för att öva online
  • Övningsmaterial att ladda ned
  • Övningsmaterial att beställa
  • Provbestämmelser och ytterligare provinformation
En del av materialet kan du också få från språkavdelningen på närmaste Goethe-institut.

Detta är möjligt för vissa kurser. Var god se länken:
Lära sig tyska med distansundervisning

Du kan genomgöra provet hur ofta du vill. Mer information, även vad gäller möjligheten att göra om enstaka delprov, finns i dokumentet om genomförande- och provbestämmelser för respektive prov.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 

Goethe-Zertifikat A1 till C2 har ingen särskild giltighetstid, men många institutioner och arbetsgivare kräver ett intyg som inte är äldre än två år.

Intyg från Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) och Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) kommer att vara giltiga efter införandet av Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom efter anpassningen till nivå C2 från och med januari 2012.

Av principskäl bevarar vi inga kopior av intyg, men om det gått mindre än tio år sedan provet genomfördes kan du vända dig till provcentret där du genomförde provet för att få ett ej kostnadsfritt ersättningsintyg.

Vi utfärdar inget nytt intyg i samband med namnbyten (vid exempelvis giftermål, adoption, skilsmässa).

Den myndighet som registrerat ditt namnbyte bör kunna utfärda ett intyg om du inte redan äger en ytterligare kopia.

Intyget utfärdas i det namn och den stavning som framgår av den identitetshandling du visar upp när du anmäler dig vid provtillfället.

Vänd dig till en statlig eller offentlig institution (domstol, ministerium, bank, skola eller liknande) för att få din kopia attesterad, till exempel om du vill studera på högskola. De flesta arbetsgivare kräver att en behörig jurist attesterar kopian.

En officiell översättning kan du få av en statligt godkänd översättare eller översättningsbyrå.

Du behöver inte ha gått någon särskild kurs eller ha något särskilt intyg eller certifikat för att genomföra proven.

Vi rekommenderar emellertid att du läser en förberedande kurs på provcentret. Där får du lära dig språkliga och provspecifika färdigheter som kan underlätta när du genomför provet.

Vänd dig till valfritt provcenter för mer information och personlig rådgivning.

If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.

upp