Kontor

Kontor i Sverige

I Sverige representeras vi av Goethe-institutet i Stockholm och ett kontor i Göteborg. Kontoret i Stockholm har 11 medarbetare som du kan kontakta.

Kontor Göteborg

I Göteborg är vår kollega Oktavia Marquardt kontaktperson.

upp