เฉลิมฉลองครบรอบ
60 ปีของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

Logo Jubiläum

สถาบันเกอเธ่ ก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยอรมัน - ไทย
โดยในปีค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) นี้ เป็นวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งสถาบันในประเทศไทย เราจึงขอเฉลิมฉลองกับพันธมิตรของเรา พร้อมไปกับวางรากฐานที่ยั่งยืนให้กับอนาคต
 

สารจากผู้อำนวยการ

"สถาบันเกอเธ่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงมีอดีตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเท่านั้น แต่ได้สร้างการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่เอาไว้อีกด้วย จากองค์กรที่บริหารงานเพียงคนเดียวได้ค่อยๆ กลายเป็นหนึ่งในสถาบันเกอเธ่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลาต่อมา"
 

ย้อนรอยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

บทความจากพันธมิตร


รอยรำลึกเยอรมันในกรุงเทพฯ และรอยรำลึกไทยในเยอรมัน ©Goethe-Institut Thailand

เขียนโดยมาร์ติน ชัค์ท
รอยรำลึกเยอรมันในกรุงเทพฯ และรอยรำลึกไทยในเยอรมัน

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไทยและเยอรมันที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งบุคคลสำคัญของทั้งสองประเทศให้เป็นประจักษ์มากยิ่งขึ้น เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้จุลสารออนไลน์ฉบับนี้ เปิดฉากการเดินชมเมืองและนำท่านเข้าสู่ “รอยรำลึกเยอรมันในกรุงเทพฯ และรอยรำลึกไทยในเยอรมัน” ซึ่งเราได้รับเกียรติจากบุคลากรด้านสื่อผู้ใช้ชีวิตทั้งในกรุงเบอร์ลินและกรุงเทพฯ อย่างมาร์ติน ชัคท์ มาเป็นผู้เขียน เขาจะพาเราไปสัมผัสกับสถานที่อันทรงคุณค่าในฐานะหลักฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย-เยอรมัน ที่เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยต่างๆ
 


ไฮไลท์ในปีครบรอบ